Opinie klientów:

Oferta: Matras Księgarnie

Zobacz powiązane produkty po:

Opis

<p> To drugi album Medium jaki ukazuje si&#281; w Asfalt Records. Po doskonale przyj&#281;tej &quot;Teorii R&#243;wnoleg&#322;ych Wszech&#347;wiat&#243;w&quot; z 2011 roku, raper tym razem podchodzi do swych s&#322;uchaczy z podw&#243;jn&#261; p&#322;yt&#261;. Oto co o wydawnictwie m&#243;wi sam artysta:<br><br>&quot;Tworz&#261;c p&#322;yty, odnosi&#322;em wra&#380;enie, &#380;e w ca&#322;ym tym przedsi&#281;wzi&#281;ciu jestem tylko skryb&#261;, a Autorem jest kto&#347; inny... Pisa&#322;em wi&#281;c natchniony, a tre&#347;ci zawarte na albumach broni&#261; wiary i tradycji, Polsko&#347;ci i to&#380;samo&#347;ci, cz&#322;owiecze&#324;stwa i Jego &#347;wiadomo&#347;ci. Opr&#243;cz mocno zaanga&#380;owanych utwor&#243;w, stworzy&#322;em te&#380; proporcjonalnie tyle samo bardziej... przyziemnych. Graal to kapitulacja samokreacji, ego(de)izmu, trwania w ca&#322;o&#347;ci, z nico&#347;ci, bez wieczno&#347;ci. To rezygnacja z niebezpiecznej zabawy czasoprzestrzeni&#261;. Wrota &#347;wiadomo&#347;ci, przez kt&#243;re wszed&#322;em w przestrze&#324; nieznan&#261;, zamykam w drodze powrotnej. Pos&#322;uchasz, zrozumiesz. </p> <br> <p> Muzyk&#281; okre&#347;li&#322;bym jako uporz&#261;dkowany chaos, nie chaotyczny p&#281;d. Przeczy czasem wszelkim zasadom harmonii, b&#281;d&#261;c r&#243;wnocze&#347;nie zr&#243;wnowa&#380;ona. Analogowe brzmienia w symbiozie ze szczypt&#261; elektroniki, miejscami bogato zaaran&#380;owane. Sp&#243;jne. Klimat, odnosz&#261;c si&#281; do pierwszego zdania, opisz&#281; jako - mistyczny. To nie ja! Zrozumienie Jedynego &#346;wiat&#322;a, Stw&#243;rcy, jest najszcz&#281;&#347;liwszym momentem w moim &#380;yciu.<br><br>Wieczne szcz&#281;&#347;cie Bracia i Siostry !<br><br>Graal - by zrozumie&#263; Istnienie.&quot; </p> <br> <p> Na dw&#243;ch p&#322;ytach CD znajduje si&#281; 25 utwor&#243;w. Ok&#322;adk&#281; (podw&#243;jny digipack) zaprojektowa&#322; SewerX. </p> <br> Spis utwor&#243;w:<br><br>CD 1<br><br>Strona 1<br><br>1. Plac pod ksi&#281;&#380;ycem<br>2. Graal<br>3. Picasso<br>4. Hologram (go&#347;cinnie Gift Of Gab)<br>5. Zza grobu<br>6. Drogo - Znaki<br>7. Astral<br>8. Nie&#347;miertelnik<br>9. Nakaz Wielko&#347;ci<br>10. Rz&#261;d dusz<br>11. Kim jeste&#347; ?<br>12. Wielokropek<br>CD 2<br><br>Strona 1<br><br>1. Eter go&#347;cinnie Justyna D&#380;bik<br>2. Jazzba d&#378;wi&#281;ku<br>3. &#321;za&#322;ama&#380;<br>4. Matka Planeta<br>5. Meteorologika (go&#347;cinnie Bisz, Tetris)<br>6. I zapanuje rado&#347;&#263;<br>7. Nie spa&#263;, zwiedza&#263;<br>8. Piorunochron<br>9. Tekst &#380;ycia (go&#347;cinnie O.S.T.R.)<br>10. Nieme kino<br>11. Wyrocznia<br>12. Skwer pod s&#322;o&#324;cem<br>

Specyfikacje

main

Autor Medium
Wydawca Warner Music Poland
Format 125x140
Język polski

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytanie dotyczące tego produktu?

Zadaj je poniżej, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.