Opinie klientów:

Sprzedawane przez: Matras Księgarnie

Zobacz powiązane produkty po:

Opis

<p style="margin-top: 0"> Obok trzech scen Przystanku Woodstock funkcjonuje te&#380; kameralna scena na Akademii Sztuk Przepi&#281;knych, kt&#243;ra &#347;rodowym graniem w &#347;rodku nocy zapowiada Najpi&#281;kniejszy Festiwal &#346;wiata. Ten wiecz&#243;r nale&#380;y w ca&#322;o&#347;ci do artysty, kt&#243;ry w wielkim, zawsze wype&#322;nionym po brzegi, namiocie Akademii rozpo&#347;ciera nad wszystkimi pierwsze pe&#322;ne woodstockowej sztuki d&#378;wi&#281;ki. </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> P&#322;yt&#261; Kasi Kowalskiej rozpoczynamy prezentacj&#281; takich w&#322;a&#347;nie wspania&#322;ych projekt&#243;w. Kasia od samego pocz&#261;tku zwi&#261;zana jest z Wielk&#261; Orkiestr&#261; &#346;wi&#261;tecznej Pomocy. Kiedy organizowali&#347;my pierwszy Fina&#322;, wraz z innymi artystami wype&#322;ni&#322;a go rock&#8217;n&#8217;rollowymi d&#378;wi&#281;kami. To na nich wyros&#322;a Orkiestra i tak gra po dzi&#347;. Muzyczne dokonania Kasi Kowalskiej, tak jak dokonania Fundacji, to pasmo bardzo wielu przedsi&#281;wzi&#281;&#263; i sukces&#243;w. Podzieli&#322;a si&#281; nimi z Woodstockowiczami w niezwykle kameralnym, fantastycznie skonstruowanym i przepi&#281;knie brzmi&#261;cym projekcie. Nie tylko perfekcyjnie przygotowa&#322;a sw&#243;j wyst&#281;p, ale tak&#380;e do zaprezentowania na p&#322;ycie wybra&#322;a te fragmenty koncertu, kt&#243;re jej i jej go&#347;ciom najbardziej zapad&#322;y w pami&#281;&#263;. Przyj&#281;li&#347;my tak&#261; wersj&#281; i oto przed Wami p&#322;yta, kt&#243;ra przypomni Wam gor&#261;c&#261; woodstockow&#261; noc pe&#322;n&#261; ludzi i ich magicznego stanu ducha, ws&#322;uchiwania si&#281; w przepi&#281;kny koncert i rozkoszowania si&#281; my&#347;l&#261; o obecno&#347;ci na niezwyk&#322;ym festiwalu. Koncert Kasi Kowalskiej ka&#380;d&#261; swoj&#261; chwil&#261; zaczaruje Was i przeniesie do jej w&#322;asnego &#347;wiata d&#378;wi&#281;k&#243;w, kt&#243;ry tak nadzwyczajnie i z tak&#261; perfekcj&#261; przygotowa&#322;a. P&#322;y&#324;cie z jej wyobra&#378;ni&#261;, a po ostatnim d&#378;wi&#281;ku poczujecie, jak zaczynacie nuci&#263; jej koncert od pocz&#261;tku.<br><br>Jurek Owsiak<br><br>Spis utwor&#243;w:<br><br>1. Je&#347;li blask Tw&#243;j zwi&#243;d&#322; </p> <p style="margin-top: 0"> 2. Gemini </p> <p style="margin-top: 0"> 3. Jak rzecz </p> <p style="margin-top: 0"> 4. Co mo&#380;e przynie&#347;&#263; nowy dzie&#324;/ Czekam, boj&#281; si&#281; </p> <p style="margin-top: 0"> 5. Oto ja </p> <p style="margin-top: 0"> 6. Antidotum </p> <p style="margin-top: 0"> 7. Spowied&#378; </p> <p style="margin-top: 0"> 8. No quarter </p> <p style="margin-top: 0"> 9. Cukierek- m&#243;j dawca s&#322;odyczy </p> <p style="margin-top: 0"> 10. Wyznanie </p> <p style="margin-top: 0"> 11. Would </p> <p style="margin-top: 0"> 12. I''ve got the world on a string </p> <p style="margin-top: 0"> 13. Co&#347; optymistycznego </p> <p style="margin-top: 0"> 14. A to co mam </p>

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Autor Kasia Kowalska
Wydawca złoty melon
Format 125x140
Język polski

Producent: złoty melon

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytanie dotyczące tego produktu?

Zadaj je poniżej, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.