Opinie klientów:

0

Dodaj recenzję | Zadaj pytanie

Sprzedawane przez:

Matras Księgarnie

Zobacz powiązane produkty po:

Podobne produkty

Opis

<p style="margin-top: 0"> Wysokiej jako&#347;ci kredki, kt&#243;re towarzysz&#261; dzieciom od pokole&#324;. Wyr&#243;&#380;niaj&#261; je wyj&#261;tkowo intensywne i nasycone kolory oraz doskonale krycie powierzchni. Idealnie nadaj&#261; si&#281; do rysowania, wype&#322;niania du&#380;ych p&#322;aszczyzn i wykonywania mi&#281;kkich przej&#347;&#263; pomi&#281;dzy kolorami. Kredki Bambino wykonane s&#261; z glinki kaolinowej, co niepor&#243;wnywalnie podnosi ich walory u&#380;ytkowe wzgl&#281;dem kredek &#347;wiecowych, woskowych czy o&#322;&#243;wkowych. Ka&#380;da kredka posiada papierow&#261; ochronn&#261; owijk&#281; z w&#322;asn&#261; grafik&#261; (na ka&#380;dej kredce inne zwierz&#261;tko). Kredki Bambino s&#261; bezpieczne dla dzieci, ich produkcja odbywa si&#281; w Polsce, w zgodno&#347;ci z dyrektyw&#261; Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecze&#324;stwa zabawek oraz rozporz&#261;dzeniem Ministerstwa Gospodarki w sprawie zasadniczych wymaga&#324; dla zabawek. </p>

Akcesoria kompatybilne

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Wydawca Nieznany
Format 90x102
Język polski

Producent: Nieznany

Produkty komplementarne

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Inni Klienci byli także zainteresowani...

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.