Opinie klientów:

Sprzedawane przez: Matras Księgarnie

Opis

<p style="margin-top: 0"> &#8222;Migracje&#8221; to tytu&#322; kolejnej p&#322;yty Meli Koteluk. Tym razem artystka zabiera s&#322;uchaczy do &#347;wiata pe&#322;nego kontrast&#243;w - realizm s&#322;owny &#322;&#261;czy si&#281; tu z abstrakcj&#261;, minimalizm z przestrzennym muzycznie bogactwem. P&#322;yta wydana nak&#322;adem wydawnictwa Warner Music Poland. </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Album &#8222;Migracje&#8221; to zbi&#243;r niezale&#380;nych brzmieniowo kompozycji i polskich, autorskich tekst&#243;w. Ca&#322;o&#347;&#263; dowodzi konsekwencji Meli i jej zespo&#322;u w piel&#281;gnowaniu charakterystycznego j&#281;zyka, kt&#243;rego nie spos&#243;b pomyli&#263; z &#380;adnym innym. W warstwie brzmieniowej opiera si&#281; on na &#322;&#261;czeniu akustycznych i syntetycznych brzmie&#324;, w warstwie s&#322;ownej realizm &#347;ciera si&#281; z abstrakcj&#261;. Na p&#322;ycie pojawiaj&#261; si&#281; oryginalne, koj&#261;ce d&#378;wi&#281;ki bardzo rzadkiego instrumentu w kszta&#322;cie przypominaj&#261;cego UFO, o nazwie hang drum, na kt&#243;rym go&#347;cinnie zagra&#322; Wojtek P&#281;czek. Utwory dobarwia szalona wiolonczela Jana Stok&#322;osy, a tak&#380;e flety, saksofony i klarnety. </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Zesp&#243;&#322; zaprosi&#322; do wsp&#243;&#322;pracy cenionego producenta m&#322;odego pokolenia Marka Dziedzica, kt&#243;ry nada&#322; ca&#322;o&#347;ci sp&#243;jny, &#347;wie&#380;y i plastyczny charakter. </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> &quot;Marek to wymagaj&#261;cy producent, naprowadza&#322; nas na nowe tropy, zach&#281;ci&#322; do odwa&#380;nego my&#347;lenia o stylistykach, kt&#243;re &#322;&#261;czymy. By&#322; moim uchem z zewn&#261;trz - b&#281;d&#261;c w epicentrum, potrafi&#322; jednocze&#347;nie z du&#380;ym dystansem uczestniczy&#263; w dzia&#322;aniach zespo&#322;u. Uda&#322;o nam si&#281; po&#322;&#261;czy&#263; minimalizm z muzycznym bogactwem, czyli poniek&#261;d ogie&#324; z wod&#261;. To album pe&#322;en kontrast&#243;w, tak jak czas i okoliczno&#347;ci, w kt&#243;rych powstawa&#322;. Dla mnie &quot;Migracje&quot; s&#261; zapisem etapu, na kt&#243;rym byli&#347;my z zespo&#322;em od czasu wydania pierwszego albumu, bez w&#261;tpienia jednego z wielu przysz&#322;ych&quot; - m&#243;wi Mela Koteluk. </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Od poprzedniej p&#322;yty min&#281;&#322;y dwa lata, intensywno&#347;&#263; tego czasu prze&#322;o&#380;y&#322;a si&#281; na &quot;Migracje&quot;. </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> &quot;Z pewno&#347;ci&#261; &#347;wiadomo&#347;&#263; pewnych zjawisk jest inna, ni&#380; w dniu debiutu&quot; &#8211; dodaje Mela. </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> W nagraniu p&#322;yty uczestniczy&#322; zesp&#243;&#322; Meli w sk&#322;adzie: Tomasz &#8222;Serek&#8221; Krawczyk (gitary elektryczne, akustyczne), Kornel Jasi&#324;ski (gitara basowa), Krzysiek &#321;ochowicz (gitary elektryczne, akustyczne, banjo, autoharfa), Robert Rasz (perkusja), Mi&#322;osz Wo&#347;ko (instrumenty klawiszowe), Aleksandra Chludek (ch&#243;rki). </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Go&#347;cinnie zagrali: Piotr &#321;yszkiewicz (klarnety, saksofony), Mariusz &#8222;Fazi&#8221; Mielczarek (flet), Jan Stok&#322;osa (wiolonczela), Wojtek Peczek (hang drum). </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Nagrania: Marek Dziedzic (produkcja muzyczna, realizacja nagra&#324; instrument&#243;w i wokali), Bartosz Dziedzic (realizacja nagra&#324; perkusji), Marcin Gajko (mix), Leszek Kami&#324;ski (mastering).<br><br>CD 1 </p> <p style="margin-top: 0"> 1. Tragikomedia </p> <p style="margin-top: 0"> 2. Stan dusz </p> <p style="margin-top: 0"> 3. &#379;urawie origami </p> <p style="margin-top: 0"> 4. Na wr&#243;ble </p> <p style="margin-top: 0"> 5. Fastrygi </p> <p style="margin-top: 0"> 6. Zmienne t&#281;tno </p> <p style="margin-top: 0"> 7. Tango katana </p> <p style="margin-top: 0"> 8. To nic </p> <p style="margin-top: 0"> 9. Pobite gary </p> <p style="margin-top: 0"> 10. Migracje </p> <p style="margin-top: 0"> 11. Duszno </p> <p style="margin-top: 0"> 12. Przeprowadzki </p> <p style="margin-top: 0"> 13. Jak w obyczajowym filmie </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> CD 2 </p> <p style="margin-top: 0"> 1. To trop </p> <p style="margin-top: 0"> 2. Wielkie nieba </p> <p style="margin-top: 0"> 3. &#379;urawie origami (wersja akustyczna) </p> <p style="margin-top: 0"> 4. Migracje (wersja akustyczna) </p>

Akcesoria kompatybilne

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Autor Mela Koteluk
Wydawca Warner Music Poland
Format 125x140
Język polski

Producent: Warner Music Poland

Produkty komplementarne

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Inni Klienci byli także zainteresowani...

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytanie o produkt?

Zadaj je poniżej, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.