Opinie klientów:

Sprzedawane przez: Matras Księgarnie

Zobacz powiązane produkty po:

Opis

<p style="margin-top: 0"> Moje Magiczne Liczby to wyj&#261;tkowy zestaw dwustronnych, &#347;cieralnych kart do nauki liczb i dzia&#322;a&#324; matematycznych dla najm&#322;odszych. Dzi&#281;ki kartom dzieci ucz&#261; si&#281; podstawowych liczb, uzupe&#322;niaj&#261; szlaczki oraz &#263;wicz&#261; dodawanie i odejmowanie. Pakiet przeznaczony jest dla dzieci powy&#380;ej 4 roku &#380;ycia, kt&#243;re dopiero zaczynaj&#261; swoj&#261; przygod&#281; z liczeniem, ale mo&#380;e by&#263; tak&#380;e z powodzeniem wykorzystywany przez starsze dzieci. </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Kilkadziesi&#261;t &#347;cieralnych kart nadaje si&#281; do wielokrotnego u&#380;ytku, co pozwala &#263;wiczy&#263; liczby, szlaczki oraz dzia&#322;ania tak cz&#281;sto, aby dziecko mog&#322;o si&#281; ich bez trudu nauczy&#263;. Na awersie karty znajduje si&#281; liczba oraz szlaczek do trenowania r&#261;czki. Na rewersie umieszczono przyk&#322;adowe dzia&#322;anie oraz obrazki u&#322;atwiaj&#261;ce dziecku liczenie. </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Moje Magiczne Liczby to unikalne karty otwieraj&#261;ce przed dzieckiem magiczny &#347;wiat liczb i liczenia. Zabawa z pakietem to tak&#380;e &#263;wiczenie na koncentracj&#281; i spostrzegawczo&#347;&#263;. Dodatkowo karty zapewniaj&#261; &#347;wietn&#261; zabaw&#281;. Doskonale nadaj&#261; si&#281; do samodzielnej pracy w domu, czy pod okiem nauczyciela w przedszkolu lub szkole. </p>

Akcesoria kompatybilne

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Wydawca Edgard Mariusz Jachimczuk
Format 240x95
Język polski

Produkty komplementarne

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Inni Klienci byli także zainteresowani...

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytanie o produkt?

Zadaj je poniżej, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.