Opinie klientów:

0

Dodaj recenzję | Zadaj pytanie

Sprzedawane przez:

Matras Księgarnie

Zobacz powiązane produkty po:

Podobne produkty

Opis

Niniejsza praca przedstawia system nauki zjednoczonych Niemiec z uwzględnieniem jego dynamicznych przemian w dekadzie lat 1991-2000 oraz historycznego procesu kształtowania się niemieckiej polityki naukowej. System ten obejmuje z jednej strony: szkoły wyższe, wielkie organizacje prowadzące lub popierające badania, placówki naukowe oraz inne instytucje, takie jak biblioteki i muzea naukowe, ośrodki i systemy dokumentacji i informacji naukowej, stanowiące własność państwa bądź przez nie utrzymywane, a z drugiej działalność w zakresie badań i rozwoju prowadzoną w sektorze gospodarki. Na system ten składają się również organy i urzędy krajowe, federalne i federalno-krajowe zarządzające publicznym sektorem nauki i badań i finansujące go, a także prowadzona przez nie polityka naukowa.

Praca składa się z dwóch części, które są wobec siebie komplementarne i dopiero razem tworzą obraz systemu nauki i badań w Niemczech. Nie oznacza to, że problematyka każdej z tych części nie występuje w części drugiej, lecz że każda z nich stanowi dominantę jednej z nich; całkowite rozdzielenie tych zagadnień byłoby zresztą niemożliwe. Część pierwsza zawiera: omówienie przedmiotu, celu i metody pracy, obszerny rys historyczny niemieckiej polityki naukowej stanowiący wprowadzenie w tę problematykę i mający istotne znaczenie dla dalszych rozważań, podstawy prawne systemu nauki, jego zarządzania organizacji i finansowania, obszerne przedstawienie wielkich pionów badań i nauczania obejmujących: szkoły wyższe, pozauniwersyteckie placówki badawcze oraz badania prowadzone w sektorze gospodarki. Uzupełniają ją rozdziały poświęcone: organizacjom popierającym badania naukowe, problematyce ekonomicznej nauki i badań, to jest łącznym wydatkom na te cele w skali państwa oraz w rozbiciu na gospodarkę i sektor publiczny, personelowi naukowemu i potencjałowi ekonomicznemu Niemiec, a także charakterystyce systemu zarządzania i organizacji nauki niemieckiej oraz czynnikom i uwarunkowaniom tego systemu, których przedstawienie stanowi wykazanie słuszności tezy odnoszącej się do tej części pracy.

Jeżeli chodzi o część drugą, to zawiera ona rozdziały obejmujące następującą problematykę: politykę naukową w świecie współczesnym, podmioty cele i tryb wytyczania polityki naukowej Niemiec, procesy zjednoczeniowe w nauce i politykę wobec nowych landów, politykę naukową w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, punkty ciężkości popierania badań Federacji, współpracę naukową Niemiec z zagranicą, w tym obszernie omówioną współpracę z Polską.

W obszernym rozdziale końcowym zostały między innymi przedstawione: wzrost potencjału naukowego Niemiec w trzy lata po zjednoczeniu, wyzwania dla Niemiec u progu XXI wieku oraz będące na nie odpowiedzią koordynaty i cele polityki badawczej i technologicznej rządu federalnego, polityka naukowa dwóch wybranych landów, jednego z zachodniej, drugiego ze wschodniej części Niemiec, przedstawienie dyskusji na temat stanowiska międzynarodowej komisji ekspertów oceniającej najważniejsze organizacje i instytucje nauki niemieckiej, niektóre przedsięwzięcia pani Edelgard Buhlmann, federalnej minister oświaty i badań, oraz synteza wykazania słuszności tezy drugiej odnoszącej się do niemieckiej polityki naukowej.

Akcesoria kompatybilne

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Rok wydania 2002
Autor Andrzej Pietrzak
Wydawca Rój Oficyna Literatów
Format 240x170
Rodzaj Historia
Język polski
Ilość stron 558
Podkategoria Historia powszechna
ISBN 8385049495

Produkty komplementarne

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Inni Klienci byli także zainteresowani...

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.