Opinie klientów:

Sprzedawane przez: Matras Księgarnie

Zobacz powiązane produkty po:

Opis

<p style="margin-top: 0"> Pi&#261;ty, d&#322;ugograj&#261;cy album zespo&#322;u, to swego rodzaju zapis, pewnego odcinka &#380;yciowej drogi ka&#380;dego cz&#322;owieka. To zbi&#243;r emocji, do&#347;wiadcze&#324;, obserwacji i przemy&#347;le&#324; autor&#243;w, maj&#261;cy na celu, ukierunkowanie s&#322;uchacza w stron&#281; wewn&#281;trznych przemian i refleksji. To rozwa&#380;ania o ludzkiej psychice i zachowaniach, w reakcji na otoczenie, podane w nie&#322;atwym, klasycznym rapie. Wreszcie, to pr&#243;ba zwr&#243;cenia uwagi na spo&#322;eczne zjawiska naszych czas&#243;w. To odmienny stan &#347;wiadomo&#347;ci ka&#380;dego z Was. R&#243;&#380;norodno&#347;&#263; temat&#243;w i perspektywa spojrzenia na nie, nie pozwala jednoznacznie stwierdzi&#263;, po kt&#243;rej stronie stoj&#261; autorzy. By&#263; mo&#380;e chc&#261; udowodni&#263;, &#380;e nic nie jest takie, na jakie wygl&#261;da... Odmienny stan &#347;wiadomo&#347;ci, to tak&#380;e sztuka kreacji.<br><br>Spis utwor&#243;w: <br><br>1. Intro </p> <p style="margin-top: 0"> 2. Odmienny stan &#347;wiadomo&#347;ci </p> <p style="margin-top: 0"> 3. Kurwid&#243;&#322; </p> <p style="margin-top: 0"> 4. Zdejmij to! </p> <p style="margin-top: 0"> 5. Uwa&#380;aj czego sobie &#380;yczysz! </p> <p style="margin-top: 0"> 6. Paranoje </p> <p style="margin-top: 0"> 7. Zabi&#322;em grubasa </p> <p style="margin-top: 0"> 8. Psychiatryk </p> <p style="margin-top: 0"> 9. Kwas </p> <p style="margin-top: 0"> 10. Mentalno&#347;&#263; </p> <p style="margin-top: 0"> 11. Murmurando </p> <p style="margin-top: 0"> 12. Oddalamy si&#281; </p> <p style="margin-top: 0"> 13. Zbyt szybko </p> <p style="margin-top: 0"> 14. Zamach na klub </p> <p style="margin-top: 0"> 15. Patrz przed siebie </p> <p style="margin-top: 0"> 16. Rap pokolenie </p>

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Autor Trzeci Wymiar
Wydawca FONOGRAFIKA
Format 125x140
Język polski

Producent: FONOGRAFIKA

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytanie dotyczące tego produktu?

Zadaj je poniżej, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.