Opinie klientów:

Sprzedawane przez: Matras Księgarnie

Zobacz powiązane produkty po:

Opis

Część 1

RECEPCJA IDEI REFORMACYJNYCH W POLSCE
Marcin Luter a Polska / 17
Recepcja reformacji wittenberskiej : powstanie stronnictwa protestanckiego i zmiany systemu politycznego w Polsce w latach 1550-1570 / 23
Reformacja zurychska a Polska / 33
Wpływ kryzysu politycznego w Rzeszy tzw. Interim z roku 1548 na Polskę / 42
Jan Łaski Młodszy (1499–1560) – protestancki reformator religijny w świetle nowszych badań / 51
Jan Łaski w historiografii polskiej / 64
Wewnętrzne przyczyny regresu reformacji w Polsce / 76
Reformacja w Polsce w świetle relacji pruskiej i meklemburskiej z sejmu piotrkowskiego 1555 r. / 86

Część 2

REFORMACJA W PRUSACH POLSKICH
Problematyka dziejowa pruskiej reformacji / 105
Rozwój reformacji na Pomorzu / 120
Filip Melanchthon i Prusy polskie (w 500. rocznicę urodzin) / 133
Początki reformacji w Elblągu / 145
Tęsknota za jednością, Colloquium Charitativum w Toruniu w 1645 r. / 157
Ewangelicy pomorscy / 171
Rola świeckich w Kościele Ewangelickim na Pomorzu w XVI-XX w. / 183
Szkice z dziejów Kościoła Luterańskiego w Toruniu w okresie nowożytnym / 199
Henryk Stroband (1548–1609) . Reformator i współtwórca Gimnazjum Akademickiego w Toruniu / 211
Historyczne uwarunkowania sprowadzenia Zakonu Jezuitów do Torunia w 1596 r. / 218

Część 3

REFORMACJA W PRUSACH KSIĄŻĘCYCH
Początki protestantyzmu w Prusach Książęcych (Sekularyzacja państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach a problem ponownej ewangelizacji) / 229
Reformacja w Prusach Książęcych / 241
Marcin Luter a reformacja w Prusach Książęcych i Prusach Królewskich / 250
Prusy książęce a reformacja w Polsce / 259
Większości i mniejszości religijne w Prusach Książęcych w czasach nowożytnych / 273
Ekspansja kultury polskiej na Prusy Książęce w XVI w. / 295
Mikołaj Rej a Albrecht książę pruski / 307
Ewangelicy na mazurach w XVI–XX w. / 324
Zarys dziejów kościołów chrześcijańskich na Działdowszczyźnie / 335
Zarys dziejów Kościoła Ewangelickiego w Lidzbarku Welskim i okolicach / 342
Ludność staropruska a reformacja / 348

Część 4

PROTESTANTYZM W POLSCE I PRUSACH W XV - XX W.
Protestanci i ich miejsce w dziejach Polski / 367
Reformacja w Polsce i w Prusach w XVI w. (Podobieństwa i różnice) / 381
Rzeczypospolita tolerancji / 392
Kalwini polscy i litewscy w Królewcu na początku XVIII w. / 405
Życie codzienne królewieckiej Albertyny w początkach XIX w. w świetle pamiętnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumiła Rehsenera / 424
Regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne mniejszości w Prusach w XIX I XX w. / 430
Kościół Ewangelicko-Augsburski na Mazurach w pierwszych latach po II wojnie światowej / 440
Etapy i doświadczenia Polsko-Niemieckiej Komisji Historii Kościoła Ewangelickiego w latach 1988–2003 / 455
Nota redakcyjna / 464
Indeks osobowy / 469
Indeks geograficzny / 485

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Rok wydania 2012
Autor Janusz Małłek
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Format 230x160
Rodzaj Historia
Język polski
Ilość stron 498
Podkategoria Historia powszechna
ISBN 9788323129882

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytanie o produkt?

Zadaj je poniżej, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.