Opinie klientów:

0

Dodaj recenzję | Zadaj pytanie

Sprzedawane przez:

Matras Księgarnie

Zobacz powiązane produkty po:

Podobne produkty

Opis

<p style="margin-top: 0"> Dokument `Pola&#324;ski: &#346;cigany i po&#380;&#261;dany` pr&#243;buje odpowiedzie&#263; na pytanie co tak naprawd&#281; wydarzy&#322;o si&#281; w 1977 roku i dlaczego Roman Pola&#324;ski, oskar&#380;ony o gwa&#322;t na 13-latce, uciek&#322; przed ameryka&#324;skim wymiarem sprawiedliwo&#347;ci. Pytanie bardzo aktualne w &#347;wietle ostatnich wydarze&#324; dotycz&#261;cych tw&#243;rcy `Pianisty`, `Dziecka Rosemary` czy `Chinatown`. Re&#380;yserka, Marina Zenovich, zdo&#322;a&#322;a dotrze&#263; do najwa&#380;niejszych os&#243;b zwi&#261;zanych z g&#322;o&#347;nym procesem, w tym do samej ofiary Samanthy Gailey. Wywiady, kt&#243;re znalaz&#322;y si&#281; w dokumencie, rzucaj&#261; nowe &#347;wiat&#322;o na spraw&#281; Pola&#324;skiego i dowodz&#261;, &#380;e Pola&#324;ski m&#243;g&#322; mie&#263; racj&#281;, m&#243;wi&#261;c, &#380;e uciek&#322; ze Stan&#243;w, bo jego proces nie by&#322; bezstronny. </p>

Akcesoria kompatybilne

Specyfikacje


Producent: SPI

Produkty komplementarne

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Inni Klienci byli także zainteresowani...

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.