Opinie klientów:

Sprzedawane przez: Matras Księgarnie

Opis

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) pragnie oddać do rąk Czytelników pierwszy tom Informatora dotyczącego stosunków dyplomatycznych Polski od 1918 r. Nawiązuje on do podobnej publikacji wydawanej przez MSZ na przełomie lat 70. i 80. Poszczególne jej tomy obejmowały jednak jedynie okres od 1945 r. i - co zrozumiałe - nie mogły zawierać tego wszystkiego, co działo się przed tą datą i od lat 80. XX w. do dnia dzisiejszego. Ambicją zespołu redakcyjnego było wypełnienie tej luki w sytuacji dużego zainteresowania środowiska dyplomatów i naukowców zdobywaniem tego typu szczegółowych informacji. Świadczą o tym liczne zapytania kierowane na bieżąco do Archiwum MSZ. W 1989 r. nastąpiła zasadnicza transformacja ustrojowa w Polsce, która pociągnęła za sobą fundamentalne zmiany w systemie wewnętrznym, w kierunkach polityki zagranicznej i w mechanizmach jej realizacji, a w konsekwencji także w obsadzie kadrowej placówek dyplomatyczno-konsularnych. Procesy te nie wymagały jednak podejmowania przez Polskę i jej międzynarodowych partnerów żadnych formalnych kroków potwierdzających kontynuację wcześniej nawiązanych stosunków lub pełnomocnictw przedstawicieli dyplomatycznych, czy wreszcie sukcesji zawartych umów międzynarodowych. Z tego powodu uzasadnione było potraktowanie w tej pracy okresu od zakończenia II wojny światowej do końca 2006 r. w sposób ciągły. Sprzyja to przejrzystości analizy i tak już skomplikowanych zagadnień, wynikających ze zmian w podmiotowości prawnomiędzynarodowej wielu naszych partnerów w Europie. Kilka uwag o zawartości niniejszego tomu. Zgodnie z tytułem obejmuje on wszystkie państwa Europy istniejące jako podmioty prawa międzynarodowego w latach 1918-2006, z którymi Polska utrzymywała stosunki dyplomatyczne. Przy każdym państwie umieszczaliśmy jednocześnie jego formalne nazwy obowiązujące w tym okresie. Zależało nam na czytelnej identyfikacji tych podmiotów, które ulegały przekształceniom, rozwiązaniu lub znikały z mapy Europy. Pojawiał się przy tym naturalny problem sukcesji. Przyjęliśmy to rozwiązanie dla takich państw, jak Niemcy, Jugosławia czy Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Z uwagi na historię Niemiec, podział i zjednoczenie tego państwa, problem ten został omówiony w jednym haśle "Niemcy", które zawiera w sobie podha-sła: Rzesza Niemiecka, Republika Federalna Niemiec, Niemiecka Republika Demokratyczna. Na końcu tomu znalazły się hasła dotyczące Berlina Zachodniego (Polska miała tam jednostronnie przedstawicieli dyplomatycznych) i Wolnego Miasta Gdańska. Przy haśle "Jugosławia" omówiono kontakty z tym podmiotem z okresu przed i po 1945 r. aż do momentu rozpadu federacji jugosłowiańskiej. Stosunki z ZSRR omówiono od momentu jego powstania (30.12.1922) do rozpadu w 1991 r. (ale z uwzględnieniem działającej przed 1923 r. Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Rad). W wyjątkowych wypadkach w haśle ZSRR zamieszczono również umowy zawierane z poszczególnymi republikami i zostały one powtórzone przy danym państwie. Dotyczy to republik bałtyckich, Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej.

Akcesoria kompatybilne

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Rok wydania 2007
Wydawca Askon
Format 240x165
Rodzaj Historia
Język polski
Ilość stron 584
Podkategoria Politologia
ISBN 9788374520195

Producent: Askon

Produkty komplementarne

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Inni Klienci byli także zainteresowani...

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytanie o produkt?

Zadaj je poniżej, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.