Opinie klientów:

Sprzedawane przez: Matras Księgarnie

Zobacz powiązane produkty po:

Opis

Pierwsze polskie opracowanie zawierające poszerzoną syntezę zagadnień z zakresu turystyki, a także najważniejsze teorie i pojęcia odnoszące się do zjawisk turystycznych, z wykorzystaniem dorobku naukowego różnych dyscyplin badawczych. Wszystkie zagadnienia teoretyczne i problemowe są dodatkowo objaśniane i bogato ilustrowane przykładami, modelami, studiami przypadków, zestawieniami tabelarycznymi, wykresami i rycinami. Dzięki podejściu interdyscyplinarnemu stworzona została możliwość zapoznania czytelnika z szerokim kanonem wiedzy na temat natury zjawisk turystycznych oraz sposobów ich ujmowania przez nauki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne.

Zespół autorski tworzą: Włodzimierz Kurek, Robert Faracik, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Elżbieta Pitrus, Danuta Ptaszycka-Jackowska.

Podręcznik [...] pomimo stosunkowo niedługiego czasu funkcjonowania na rynku księgarskim stał się już znaczącą pozycją dydaktyczno-naukową w nauczaniu turystyki łącząc w umiejętny sposób zagadnienia z zakresu wielu dziedzin nauki, spokrewnionych bądź bezpośrednio związanych z wiedzą o turystyce. Niewątpliwie zaletą opracowania jest jego nieskomplikowana struktura treści, ujęta w logicznie skonstruowane rozdziały, poprzedzone ramowym ich układem.

Autorzy podręcznika poruszają zagadnienia z zakresu takich dziedzin naukowych, jak: geografia, socjologia, ekonomia, statystyka czy kultura fizyczna. Omawiają rodzaje i formy turystyki, jej uwarunkowania i determinanty rozwoju. Przedstawiają jej aspekty przestrzenne, infrastrukturalne i społeczne, a także efekty i skutki oddziaływań turystyki na człowieka i jego środowisko.

Niewątpliwą zaletą opracowania jest jego wielowymiarowość w ujmowaniu turystyki jako dziedziny o istotnym znaczeniu dla praktyki społecznej oraz gospodarczej. Efektem takiego postrzegania turystyki jest znakomity produkt łączący zarówno dotychczasową wiedzę ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce jak i za granicą. Niezwykle cenne i użyteczne w kontekście dydaktycznym są praktyczne przykłady rozwiązań zasięgnięte z praktyki polskiej oraz zagranicznej.

Książka może stanowić przystępne źródło podstawowej oraz poszerzonej wiedzy o turystyce. Już dało się zauważyć w praktyce dydaktycznej znaczącą użyteczność podręcznika dla procesu przyswajania i rozumienia zagadnień turystycznych przez studentów.

(Dr Mariusz Sołtysik, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Autor Włodzimierz Kurek
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN
Format 238x168
Rodzaj Podręczniki
Język polski
Ilość stron 542
Podkategoria Szkoła wyższa
ISBN 9788301152949?
Kategoria Podręczniki akademickie

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytanie o produkt?

Zadaj je poniżej, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.