ADD PLUS

Nasz sklep powstał z pasji do wędkarstwa. Doświadczenie rozwijane od najmłodszych lat pozwala nam kontynuować rodzinną pasję z zaangażowaniem i dzielić się nią z klientami i najbliższymi. Klienci którzy nas odwiedzają nie tylko dokonują udanych zakupów, ale również uzyskują cenne rady i informacje na temat technik łowienia oraz aktualnej sytuacji na łowiskach.
 

U nas znajdziesz wszystkie niezbędne artykuły wędkarskie takie jak wędziska, kołowrotki, pokrowce, przynęty, akcesoria, zanęty i wiele innych ciekawych przedmiotów związanych z wędkarstwem. Chętnie wymieniamy poglądy z klientami na temat sprzętu i łowisk. Z przyjemnością pomagamy wędkarzom niedoświadczonym oraz młodzieży, podpowiadamy jak i gdzie wyrabiać karty wędkarskie, sponsorujemy i wspieramy koła oraz kluby wędkarskie.
 

W naszej ofercie znajdziecie produkty takich firm jak : JAXON,MISTRALL,DRAGON,RAYMARINE,SENSAS,MIKADO,CARP ZOOM,OWNER,STARBAITS,CARP ONLY i wiele wiele innych….

ADD PLUS SŁOWIK TOMASZ

WILCZYNEK 22 LOK 5

05-532 BANIOCHA

NIP 123-042-49-39

REGON 141980963

TEL 22 754 78 51 KOM.798300166

E-MAIL: addplus@emag.pl

 

Średni czas realizacji zamówień  1-2 dni robocze

 

 

Zobacz więcej

Najlepsze oferty sprzedawcy zobacz wszystkie produkty

zobacz wszystkie produkty

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Zaczynając od 2017-10-27 zamówienia o wartości wyższej niż 99 PLN będą wysyłane za darmo.
Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 99 PLN wynosi 15 PLN.

 • Od 23/11/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Karta płatnicza, o wartości wyższej niż 99 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 99 PLN wynosi 12 PLN.
 • Od 23/11/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Przelew On-line, o wartości wyższej niż 99 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 99 PLN wynosi 12 PLN.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

Każdy sprzedawany przez nas towar objęty jest gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia paragonu lub faktury VAT.

Reklamacja rozpatrywana jest wyłącznie za okazaniem paragonu lub faktury VAT - po dostarczeniu reklamowanego przedmiotu na swój koszt przez kupującego do siedziby firmy.

Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy. Reklamacje rozpatrywane są przez producentów.

 

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.
 2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 3. Klient  ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.

Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

(i)                nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,

(ii)              nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,

(iii)             nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę,

(iv)             została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar

(i)                jest własnością osoby trzeciej,

(ii)              jest obciążony prawem osoby trzeciej albo

(iii)             cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 1. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
  a) wymiany towaru na nowy; 
  b) naprawy towaru; 
  c) obniżenia ceny; 
  d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 2. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
  a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 
  b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 
  c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 3. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta: 
  a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy 
  albo 
  b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 4. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 6. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 7. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy: 
  a) naprawy towaru, 
  b) wymiany towaru na nowy, 
  c) obniżenia ceny towaru, 
  to na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
  W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 9. Reklamowane Produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres : ADD PLUS SŁOWIK TOMASZ ul. Puławska 34 05-532 Baniocha kom.798 300 166
 10. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.
 11. Podstawowa odpowiedzialność Sprzedawcy opiera się na rękojmi. Gwarancja to – obok rękojmi – również podstawa złożenia reklamacji. Gwarancja to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę. Produkty mogą posiadać gwarancję importera, producenta albo Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Okres trwania gwarancji określonego Produktu wraz ze szczegółami gwarancji widnieje w opisie Produktu. W przypadku niektórych z Produktów gwarancja jest realizowana przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient zostaje zawiadomiony o treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim w formie pliku do pobrania znajdującego się przy pozycji danego Produktu oraz w wersji papierowej załączonej do zakupionego Produktu. Gwarancja określa  obowiązki udzielającego gwarancji tzw. gwaranta i uprawnienia Klienta  w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Tryb zgłaszania roszczeń z gwarancji jest określany na karcie gwarancyjnej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KLIENTA wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedane

ZWROT PRODUKTÓW

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu  inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
 3. Produkty przeznaczone do zwrotu należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Przykład wzorcowy tego oświadczenia znajduje się poniżej.
 4. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili:

A)     otrzymania rzeczy z powrotem,

B)     dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 

ZWROT PRODUKTÓW

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu  inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
 3. Produkty przeznaczone do zwrotu należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Przykład wzorcowy tego oświadczenia znajduje się poniżej.
 4. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili:

A)     otrzymania rzeczy z powrotem,

B)     dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 3. Adres na który należy dokonywać zwrotów : ADD PLUS SŁOWIK TOMASZ ul. Puławska 34 05-532 Baniocha kom.798300166
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klientów w relacji ze Sprzedawcą jest Agito Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000475630. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 10.000.400,00 zł, NIP: 527-23-80-769
   Regon: 015206780
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. 
   Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
  3. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówień.