Opis

Cięcie drzew i krzewów owocowych jest nie­rozerwalnie związane z racjonalną pielęgna­cją roślin sadowniczych. Ma ono kilka celów.

Po posadzeniu drzewa i krzewy przyci­namy, aby łatwiej się przyjęły. W czasie przesadzania roślin ze szkółki do sadu 4/5 systemu korzeniowego zostaje odcięte. Przy­cięcie pędów przywraca równowagę między systemem korzeniowym a częścią nadziem­ną; ogranicza nadmierną transpirację, uła­twia przyjęcie się roślin i ich wzrost.

W pierwszych latach po posadzeniu roślin wykonuje się cięcie formujące, które ma na celu nadanie roślinom odpowiedniego kształtu. Dawniej formowano korony drzew owocowych wyłącznie za pomocą cięcia. Kiedy się okazało, że cięcie opóźnia owoco­wanie, zaczęto formować korony przez przy­ginanie pędów. W sadach intensywnych przyginanie pędów jest obecnie podstawo­wym zabiegiem formującym, cięcie - tylko uzupełniającym.

Niektóre formy drzew, np. szpalerową lub wrzecionową, można uzyskać wyłącznie dzięki przyginaniu pędów i słabemu cięciu. W sadach towarowych, gdzie wczesne wchodzenie drzew w okres owocowania jest bardzo ważne, nie wyprowadza się takich form, które wymagają intensywnego cięcia. Cięcie formujące znajduje obecnie większe zastosowanie w ogródkach przydomowych i na działkach, przy formowaniu sztucznych koron.

Po wejściu w okres owocowania co­roczne cięcie drzew i krzewów staje się ko­niecznością. Ma ono na celu regulowanie wzrostu i owocowania. Za pomocą cięcia utrzymujemy odpowiednie rozmiary i za­gęszczenie koron drzew i krzewów. W sa­dach złożonych z drzew silnie rosnących ko­nieczne jest cięcie ograniczające wysokość i rozpiętość koron. Drzewa zbyt wysokie trudno skutecznie opryskiwać, a zbiór owo­ców jest uciążliwy i mało wydajny. Rozpię­tość koron musi umożliwiać swobodny prze­jazd ciągnika i maszyn towarzyszących.

Cięcie przerzedzające i odmładzają­ce korony ma na celu uzyskanie owoców dorodnych, w pełni wyrośniętych i wybarwionych. Przeciwdziała więc, w miarę sta­rzenia się drzew i krzewów, tendencji do wy­dawania nadmiernej ilości owoców, niestety, bardzo drobnych. Zmniejszenie liczby kwia­tów i zawiązków owocowych pozwala na do­rośniecie pozostałych owoców do wielkości charakterystycznej dla danej odmiany. Cię­cie sprzyja również regularnemu owoco­waniu.

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Rok wydania 2006
Autor Augustyn Mika
Wydawca Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne PWRiL
Format 220x162
Rodzaj Poradniki
Język polski
Ilość stron 192
Podkategoria Ogród
ISBN 8309010001

Produkty komplementarne

Opinie

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić produkt

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.