Opinie klientów:

Oferta: Matras Księgarnie

  • Darmowa dostawa

Zobacz podobne produkty (kryteria):

Opis

<p style="margin-top: 0"> David Attenborough BOX 8 DVD (Zadziwiaj&#261;ce &#380;ycie bezkr&#281;gowc&#243;w, Prywatne &#380;ycie ro&#347;lin, &#379;ycie pocz&#261;tek, &#379;ycie po&#347;r&#243;d lodu) </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Najs&#322;ynniejszy na &#347;wiecie dziennikarz przyrodniczy, sir David Attenborough po raz kolejny zaskakuje widz&#243;w odkryciami przyrodniczymi, kt&#243;re uzmys&#322;awiaj&#261; nam jak przedziwne mog&#261; by&#263; stworzenia i ro&#347;liny zamieszkuj&#261;ce nasz&#261; planet&#281;. </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Wybierzemy si&#281; w niezwyk&#322;&#261; podr&#243;&#380; do przesz&#322;o&#347;ci, &#380;eby odkry&#263; jak rozwija&#322;y si&#281; pierwsze zwi&#281;rz&#281;ta na naszej planecie. Dzi&#281;ki innowacyjnym efektom specjalnym prymitywne stworzenia i ich &#347;wiat powracaj&#261; do &#380;ycia po niemal sze&#347;ciuset milionach lat! </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Zobaczymy niesamowity mikrokosmos najmniejszych mieszka&#324;c&#243;w Ziemi </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> &#8211; opalizuj&#261;ce wa&#380;ki, egzotyczne cykady i tkaj&#261;ce skomplikowane sieci paj&#261;ki&#8230; </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Z pewno&#347;ci&#261; niewielu z nas wie, &#380;e ro&#347;liny potrafi&#261; chodzi&#263;, lata&#263;, pe&#322;za&#263;, ale i &#8230;wybucha&#263;. Sir David Attenborough pozwala nam przekroczy&#263; magiczny pr&#243;g prywatnego &#347;wiata ro&#347;lin. </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Odkryjemy tak&#380;e tajemnice najzimniejszego, najdzikszego i najmniej przyjaznego, ale jak&#380;e pi&#281;knego miejsca jakim jest Antarktyka. Spotkanie z milionowymi stadami pingwin&#243;w i tysi&#261;cami waleni pozostawia niezapomniane wra&#380;enie&#8230; </p>

Specyfikacje


Producent:Best Film

Opinie

Napisz pierwszą opinię

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Inni Klienci byli także zainteresowani...

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytanie dotyczące tego produktu?

Zadaj je poniżej, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.