Zobacz podobne produkty (kryteria):

Opis

Uzyskanie decyzji środowiskowej otwiera proces inwestycyjny. Jest ona podstawą do wystąpienia o wydanie innych decyzji inwestycyjnych. Dlatego też błędy w procedurze środowiskowej oraz wady samej decyzji mogą mieć daleko idące skutki dla całego przedsięwzięcia. Wykorzystując bogate doświadczenie uzyskane podczas wieloletniej obsługi inwestorów oraz urzędów gmin w Polsce, autorzy w przystępny sposób omawiają zagadnienia związane z decyzjami środowiskowymi. W szczególności zwracają uwagę na aspekty o wymiarze praktycznym, obrazując je przypadkami, z którymi mieli do czynienia we własnej praktyce. Na konkretnych przykładach omawiają najciekawsze zagadnienia prawnośrodowiskowe. Sporo miejsca poświęcają również udziałowi społeczeństwa w procedurach środowiskowych. Cennym dodatkiem są syntetycznie przygotowane schematy i zestawienia. Szczególnie wiele uwagi poświęcono w książce inwestycjom deweloperskim oraz przedsięwzięciom z zakresu energetyki odnawialnej. Omówiono zagadnienia dotyczące oceny oddziaływania na środowisko, przebiegu postępowania środowiskowego, decyzji inwestycyjnych, kontroli sądowoadministracyjnej i trybów nadzwyczajnych. Wiele kwestii przedstawiono w formie wydzielonych zagadnień problemowych, np.: * Czy protesty społeczne uzasadniają wydanie decyzji odmownej? * Kto ma prawo do bycia stroną postępowania środowiskowego? * Czym jest oddziaływanie przedsięwzięcia? * Jakie są uprawnienia organizacji społecznych? * Co dyskwalifikuje raport o oddziaływaniu na środowisko? Atutem publikacji są liczne przykłady rozstrzygnięć orzecznictwa oraz propozycje rozwiązań konkretnych problemów. Książka stanowi znakomite kompendium wiedzy dla wszystkich osób, które mają do czynienia z wydawaniem decyzji środowiskowych – przede wszystkim dla praktyków. Precyzyjne wskazówki znajdą w niej w szczególności urzędnicy, prowadzących postępowania ocenowe oraz specjaliści do spraw środowiska. Zainteresuje ona z pewnością radców prawnych i adwokatów, którzy zajmują się obsługą prawną procesów inwestycyjnych, w tym środowiskowych, jak również sędziów sądów administracyjnych. Autorami książki są prawnicy praktycy, prowadzący własną praktykę radcowską.

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Rok wydania 2014
Autor praca zbiorowa
Wydawca Wolters Kluwer Polska
Format 210x148
Rodzaj Prawo, administracja
Język polski
Ilość stron 672
Podkategoria Prawo administracyjne
ISBN 9788326480416

Produkty komplementarne

Opinie

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić produkt

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.