Digi-Store

Sklep Digi-store to firma z wieloletnim doświadczeniem, która oferuje wysokiej jakości sprzęt multimedialny do domu oraz biura, m.in: najnowsze smartfony i telefony dla seniora, tablety edukacyjne dla dzieci, bezprzewodowe kamery IP. Posiadamy duży wybór głośników przenośnych Bluetooth oraz smartwatchy z lokalizatorem GPS dla dzieci. Dodatkowo możesz u nas znaleźć szeroką gamę akcesoriów dla graczy - klawiatury gamingowe, słuchawki dla graczy, tablety, podświetlane zestawy dla gracza - myszka + klawiatura.

 

Główny nacisk kładziemy na wysoką jakość obsługi oraz rozwój. Nieustannie poszerzamy nasz asortyment o nowe produkty, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom bezproblemowy i szybki dostęp do nowości rynkowych z dziedziny elektroniki użytkowej oraz multimediów. Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie Internetowym

 

W Digi-store chodzi nam o łączenie genialnych pomysłów. Niezależnie od tego, czy poszukujesz najnowszych technologii, czy niedrogich urządzeń elektronicznych - u nas znajdziesz coś dla siebie.

Digi-Store

ul. Ilżecka 28A

26-500 Szydłowiec

emag@digital-it.pl

888 484 138

 

Realizacja zamówień to około 1 dzień roboczy.

Zobacz więcej

Najlepsze oferty sprzedawcy zobacz wszystkie produkty

zobacz wszystkie produkty

Kategorie produktowe

474 produkty
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
Słuchawki i odtwarzacze MP3/MP4/iPody (4)
Kamery i kamery sportowe (3)
Drony i akcesoria (4)
Dziecko i Mama
Wózki, foteliki samochodowe i nosidełka (2)
Zabawki
Pojazdy (4)
Gry planszowe i puzzle (36)
Zabawki na zewnątrz (13)
Dom i Ogród
Narzędzia i akcesoria (7)
Motoryzacja
Narzędzia samochodowe (2)
Elektryka samochodowa (15)
Sport i Turystyka
Skating (1)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

1. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta

b) przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym oraz są

opublikowane na na stronie internetowej producenta.

c) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za

pomocą formularza reklamacyjnego , w formie elektronicznej lub w formie pisemnej

d) Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla

Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony

lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań

Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

4. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.

 

5. Dane adresowe pod którym konsument może składać reklamacje:

Digital-it

ul . Iłżecka 28A

26-500 Szydłowiec

 

AD. 4

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie, który jest fabrycznie nowy posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji

uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.

 

AD. 5

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za

dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści

swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kup Teraz” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają

możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres

emag@digital-it.pl

c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu

Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail

treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde

żądanie Klienta.

1. Prawo odstąpienia od umowy

• Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez

podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego

• Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba

trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Artur Czerwiak ul. Iłżecka 28a, 26-500 Szydłowiec;

tel. 888 484 138; adres e-mail: emag@digital-it.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego

oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

• Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego

Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

• W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszt zakupionego przedmiotu, niezwłocznie, a w każdym przypadku

nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej

umowy. Klient musi na własny koszt dostarczyć zwracany towar do sklepu.

• Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,

chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym

• Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

• Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: DIGITAL-IT ul. Iłżecka 28a, 26-500 Szydłowiec, niezwłocznie, a w każdym razie nie

później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

• Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty

zwrotu rzeczy.

• Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

• Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej

w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą

wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi

rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym

opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną

zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa

odstąpienia od umowy;

• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

• Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim

składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał . W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z

Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby

zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru.

• W przypadku, gdy Konsument zawiera umowę ze Sklepem o:świadczenie usług, których wykonywanie ma się rozpocząć przed upływem

terminu odstąpienia od umowy, Sklep informuje Konsumenta o konieczności złożenia oświadczenia o rozpoczęciu świadczenia usług przed

upływem terminu odstąpienia od umowy, złożenie którego skutkuje tym ,że w przypadku odstąpienia od umowy koszty spełnionych do dnia

świadczeń obciążają Konsumenta. Żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy składane jest

poprzez stronę Sklepu internetowego.dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym (np. kody programów,

gry w wersji cyfrowej, zdrapki Live) - Sklep wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia przed upływem

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Digital-IT Artur Czerwiak z siedzibą w 26-500 Szydłowiec, ul. Iłżecka 28a, NIP: 7991937360, REGON: 147300840. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane pod czas składania zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zlożyłeś zamówienie na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, dane adresowe. adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie pod czas składania zamówienia
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: digi-store@emag.pl
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 9. Dane podane w zamówieniu mogą być przetwarzane przez Digital-IT oraz poniższe podmioty :
  1. Przewoźnicy - przekazujemy dane adresowe podane przy składaniu zamówienia oraz adres e-mail/numer telefonu:
   • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)
   • General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (KRS; 0000005009, NIP: 785-15-61-831)

§3. Pliki cookies

 1. Witryna digi-store.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Digital-IT w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Kurier za pobraniem: 16.90 zł

Darmowa dostawa od 1500 zł