EMAVO

EMAVO ma w swojej ofercie produkty elektroniki użytkowej, akcesoriów PC, AGD i RTV.

EMAVO to nazwa handlowa sklepu internetowego prowadzonego przez spółkę

Trabis Sp. z o.o.

Rydygiera 8

01-793 Warszawa

emavo@emag.pl

48 godzin (w dni robocze)

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

88 produktów (zobacz wszystkie)
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
Drukarki, skanery, tonery, tusze, akcesoria (6)
Urządzenia biurowe (1)
TV, Elektronika i Foto
Telewizory i akcesoria (4)
Hi-Fi Audio (1)
Foto i akcesoria (1)
Kamery i kamery sportowe (3)
AGD
Małe AGD kuchenne (2)
Dom i Ogród
Motoryzacja
Elektronika samochodowa, GPS, DVR (4)
Zdrowie i Uroda
Zdrowie (1)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 • Zaczynając od 2019-03-19 zamówienia o wartości wyższej niż 99 PLN będą wysyłane za darmo.
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 99 PLN wynosi 22 PLN.
 • Od 14/05/2019 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Karta płatnicza, o wartości wyższej niż 99 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 99 PLN wynosi 18.9 PLN.
 • Od 14/05/2019 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Przelew On-line, o wartości wyższej niż 99 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 99 PLN wynosi 18.9 PLN.

Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

Warunki składania reklamacji

 

 1. Reklamowany towar należy wysłać bezpośrednio na adres serwisu firmy Trabis Sp. z.o.o.

 

 1. Przy składaniu reklamacji prosimy o korzystanie z załączonego formularza RMA. Klient zobowiązany jest do podania szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania, jak również numeru faktury zakupu.

 

 1. Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu. Za bezpieczne zapakowanie urządzenia odpowiada nadawca.

 

 1. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 

 1. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą podjęte działania serwisowe.

 

 1. Koszty przesyłki do Serwisu ponosi Klient, zaś koszty przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez firmę Trabis Sp. z o.o.

 

 1. Wraz z produktem muszą zostać przesłane wszystkie elementy, które zostały zakupione (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu jak również drivery, kable etc.)

 

 1. Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej. Kupujący akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą odebrania towaru. Czas trwania gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej.

 

 1. Wady zostaną usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu.

 

 1. Utrata uprawnień z gwarancji następuje w przypadku: a) zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych Trabis Sp. z o.o. lub producenta b) samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione c) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru d) uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania i konserwacji towaru e) uszkodzeń towarów powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych

Adres do wysyłki reklamowanych produktów:

 

Trabis Sp. z o.o. - SERWIS

Panattoni Park Grodzisk II Hala 1

Radonice 46B

05-870 Błonie

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od wydania zakupionego towaru, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta.

 

Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na wskazany adres do zwrotów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: emavo@emag.pl

 

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

 

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

 1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 1. b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 1. c) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

 1. d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych Klientów w relacji ze Sprzedawcą jest TRABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 5252554350 Regon: 146667231
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówień.