Opis

<p style="margin-top: 0"> Piotr Becza&#322;a prezentuje sw&#243;j nowy album The French Collection - zbi&#243;r arii zwi&#261;zanych z Francj&#261; lub Pary&#380;em, czyli utwory kompozytor&#243;w francuskich albo napisane dla miasta mi&#322;o&#347;ci &#8211; Pary&#380;a. Jest artyst&#261; niezwykle cenionym ze wzgl&#281;du na swoj&#261; elegancj&#281;, muzykalno&#347;&#263; i inteligencj&#281; przejawiaj&#261;ce si&#281; w jego interpretacjach. Poprzedni album artysty nagrany dla Deutsche Grammophon &#8222;Twoim jest serce me&#8221; (kt&#243;ry by&#322; jednocze&#347;nie jego debiutem dla tej wytw&#243;rni) uzyska&#322; w Polsce status Z&#322;otej P&#322;yty, a na &#347;wiecie by&#322; doskonale przyj&#281;ty przez pras&#281; muzyczn&#261;. We Francji otrzyma&#322; wyr&#243;&#380;nienie Diapason d''''Or, w Holandii magazyn Luister przyzna&#322; mu najwy&#380;sz&#261; ocen&#281;, a w Australian limelight ukaza&#322;a si&#281; nast&#281;puj&#261;ca recenzja: </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Je&#380;eli tak ja jeste&#347; mi&#322;o&#347;nikiem Richarda Taubera albo je&#380;eli chcesz pos&#322;ucha&#263; najlepszego tenora od czas&#243;w Nicolaia Geddy w tym repertuarze to musisz mie&#263; ten album! </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Piotr Becza&#322;a jest jednym z najwybitniejszych wsp&#243;&#322;czesnych tenor&#243;w na &#347;wiecie, dysponuje niezwykle d&#378;wi&#281;cznym, dono&#347;nym g&#322;osem tenorowym. [...] </p> <p style="margin-top: 0"> </p> <p style="margin-top: 0"> Interpretacje Piotra Becza&#322;y cechuje eleganckie podej&#347;cie typowe dla stylu bel canto, koncentracja na jako&#347;ci &#347;piewu, pewne wysokie nuty i nienaganne legato - Seen and Heard International. [Becza&#322;a] &#347;piewa z nami&#281;tno&#347;ci&#261; nigdy nie przes&#322;odzon&#261;, ze wzruszeniem bez wpadania w p&#322;aczliwo&#347;&#263;, &#322;&#261;czy pi&#281;kno i czysto&#347;&#263; g&#322;osu z precyzj&#261; i dramatycznym zapa&#322;em &#8211; Fanfare. Bohaterski g&#322;os Becza&#322;y w arii ko&#324;cz&#261;cej pierwszy akt by&#322; zachwycaj&#261;cy - Opera Britannia. [&#8230;] trudno oprze&#263; si&#281; elastycznemu legato Becza&#322;y, zw&#322;aszcza kiedy u&#380;ywa &#322;agodnego g&#322;osu w &#347;rodkowym rejestrze, trudno tak&#380;e nie zachwyci&#263; si&#281; szczero&#347;ci&#261; z jak&#261; przekazuje tekst - Opera News (New York). Becza&#322;a jest nadzwyczajnym tenorem, o silnym, czystym g&#322;osie - Buffalo News.<br><br>Spis utwor&#243;w:<br>1. Massenet: Werther, Act 3, Toute mon ame est la! Pourquoi me reveiller, Becza&#322;a </p> <p style="margin-top: 0"> 2. Massenet: Le Cid, Act 3Ah!, Tout est bien fini! ... O Souverain, o juge, o pere, Becza&#322;a </p> <p style="margin-top: 0"> 3. Berlioz: La Damnation de Faust, Op.24, Part 3, Merci, doux crepuscule!, Becza&#322;a </p> <p style="margin-top: 0"> 4. Berlioz: Beatrice et Benedict, Act 1, Ah! Je vais l''''aimer, Becza&#322;a </p> <p style="margin-top: 0"> 5. Verdi: Don Carlos, Act 1, Fontainebleau! Foret immense et solitaire! ... Je l''''ai vue, et dans son sourire, Becza&#322;a </p> <p style="margin-top: 0"> 6. Boieldieu: La Dame blanche, Act 2, Maintenant, observons ... Viens, gentille dame, Becza&#322;a </p> <p style="margin-top: 0"> 7. Donizetti: La Favorite, Act 4, Ange si pur, Becza&#322;a </p> <p style="margin-top: 0"> 8. Gounod: Romeo et Juliette, Act 2, L''''amour! L''''amour! ... Ah! Leve-toi, soleil!, Becza&#322;a </p> <p style="margin-top: 0"> 9. Gounod: Faust, Act 3, Salut! Demeure chaste et pure, Becza&#322;a </p> <p style="margin-top: 0"> 10. Bizet: Carmen, Act 2, La fleur que tu m''''avais jetee, Becza&#322;a </p> <p style="margin-top: 0"> 11. Donizetti: Dom Sebastien, Roi de Portugal, Act 2, Seul sur la terre ... Ange celeste, Becza&#322;a </p> <p style="margin-top: 0"> 12. Massenet: Manon, Act 5, Toi! Vous! Oui, c''''est moi ... N''''est-ce plus ma main, Becza&#322;a </p>

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Autor Piotr Beczała
Wydawca Universal Music Polska
Format 125x140
Język polski

Opinie

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić produkt

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.