Gamefinity – Gry i Konsole

Witaj w Gamefinity!

Jesteśmy na rynku od 2015 roku.
Zajmujemy się skupem, sprzedażą oraz wymianą gier konsolowych.

Znajdziesz u nas setki tytułów gier nowych i używanych na platformy tj. Xbox One, Playstation 4, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 2. W ofercie posiadamy gry przygodowe, sportowe, bijatyki, symulacje, strzelaniny, wyścigi, gry LEGO, gry dla dzieci i wiele, wiele innych! Każdy znajdzie coś dla siebie.

Zamówienia złożone i opłacone do godziny 13:00 realizujemy tego samego dnia. (nie dotyczy dni wolnych od pracy oraz pre-orderów)

Kontakt:

Radom, ul. Traugutta 56 lok. 2
tel. 696 299 850
e-mail: gamefinity@emag.pl

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

43 produkty (zobacz wszystkie)
PC, Peryferia i Gaming
Gry i dodatki (43)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Zaczynając od 2018-08-31 zamówienia o wartości wyższej niż 500 PLN będą wysyłane za darmo.
Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 500 PLN wynosi 18 PLN.

  • Od 14/09/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Karta online, o wartości wyższej niż 500 PLN .
    Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 500 PLN wynosi 15 PLN.
  • Od 14/09/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające iTransfer, o wartości wyższej niż 500 PLN .
    Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 500 PLN wynosi 15 PLN.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

Procedura reklamacji
• Produkty mogą posiadać gwarancję wydawcy, dystrybutora lub Sprzedawcy. Podstawowe informacje na temat gwarancji zawarte są na stronach poszczególnych produktów.
• Niezależnie od podmiotu udzielającego gwarancji, Kupujący może prowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.
• W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy w sposób ustalony ze Sprzedawcą odesłać na jego koszt, na adres jego siedziby. Produkt wolny od wad odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.
• Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji uregulowanych powyżej, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towaru opisanych w art. 556 -576 kodeksu cywilnego. Wyżej wymienionych przepisów kodeksy cywilnego (rękojmi za wady) nie stosuje się w przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej – odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje w tym zakresie wyłączona.
• Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał - na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady - wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Kupujący ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Sprzedawcy, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Sprzedawca odpowie na odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
• W przypadku umów dotyczących Produktów używanych, zawieranych z konsumentami, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje ograniczona do 1 roku – stosownie do dyspozycji art. 568 §1 kodeksu cywilnego.

1. Prawo odstąpienia od umowy.
Jeśli zakupiliście Państwo Towar w celach nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową towar na łączną kwotę ponad 50 zł, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę – Rafał Drabik, ul. Traugutta 56/2, 26-600 Radom, NIP: 9482223156, tel. 692 833 947, gamefinity@emag.pl - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną poprzez wklejenie w znajdujący się na naszej stronie internetowej www.gamefinity.pl - w dziele kontakt - formularz. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w akapicie 1.

2. Wyłączenie prawa odstąpienia
Uprawnienia powyższe nie przysługują Państwu w przypadku gdy:
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
• świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

3. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz/towar na adres Gamefinity Rafał Drabik, ul. Traugutta 56/2, 26-600 Radom, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Administratorem tych danych osobowych jest Rafał Drabik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Drabik, ul. Traugutta 56/2, 26-600 Radom, NIP: 9482223156, tel. 692 833 947, gamefinity@emag.pl. Są one przetwarzane w sposób zgodny z prawem i z poszanowaniem wszelkich uprawnień przyznanych osobom których dane dotyczą przez obowiązujące przepisy (np. prawo do wycofania zgody, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, dostępu, sprostowania, wniesienia skargi i innych). Dane przetwarzamy co do zasady tylko w celu w jaki zostały nam przekazane. Nie przekazujemy danych podmiotom zewnętrznym, nie sprzedajemy baz danych, nie robimy z danymi nic czego byście Państwo od nas nie oczekiwali. Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówień.