GrupaGSM

INFORMACJE O NAS:

Sprzedażą w tej formie zajmujemy się już od 11 lat. Przez ten okres udało nam się nawiązać owocną współpracę z wieloma klientami. Dlatego nie musicie się niczego obawiać. Staramy się wyszukiwać dla Państwa najlepsze, najtańsze oraz w 100% oryginalne produkty i oferty tak, abyście Państwo kupowali dobre jakościowo produkty nie płacąc jednocześnie całej armii pośredników.

ODBIORY OSOBISTE: 

Oddział Kraków:

GrupaGSM.pl

Grzegórzki Park 

ul.Francesco Nullo 38/U1

31-543 Kraków

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt.: 09.00 - 15.00

Sklep w Krakowie czynny jest aktualnie tylko przez 6h dziennie. Zapraszamy i przepraszamy za utrudnienia.

Oddział Dębica:

GrupaGSM

 1. Rzeszowska 90

39-200 Dębica

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt.: 10.00 - 18.00

Sob: 10.00 - 14.00 (każda sobota pracująca) 

KONTAKT:

tel. 606 445 387

email: allegro@grupagsm.pl

gadu-gadu: 1750796

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

4169 produktów (zobacz wszystkie)
TV, Elektronika i Foto
Telewizory i akcesoria (1)
Kina domowe i soundbary (1)
Słuchawki i odtwarzacze MP3/MP4/iPody (21)
Foto i akcesoria (13)
Kamery i kamery sportowe (5)
Drony i akcesoria (11)
Sprzęt DJ (1)
Dziecko i Mama
Karmienie dziecka (5)
Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo dziecka (4)
Wózki, foteliki samochodowe i nosidełka (61)
Zabawki
Zabawki na zewnątrz (1)
Dom i Ogród
Oświetlenie (3)
Zdrowie i Uroda
Zdrowie (5)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 • Od 26/04/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Karta płatnicza, o wartości wyższej niż 10000 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 10000 PLN wynosi 20 PLN.
 • Od 2018-04-26 , koszt dostawy dla zamówień o metodzie płatności Za pobraniem z metodą dostawy Kurier, wynosi 20 PLN.
 • Od 2018-04-26 , koszt dostawy dla zamówień o metodzie płatności Za pobraniem wynosi 20 PLN.
Od 2018-04-26 koszt dostawy wynosi 20 PLN.
 • Od 26/04/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Za pobraniem, z metodą dostawy Kurier, o wartości wyższej niż 10000 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 10000 PLN wynosi 20 PLN.
 • Od 10/05/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające iTransfer, o wartości wyższej niż 10000 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 10000 PLN wynosi 20 PLN.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

1. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. W przypadku sprzedaży akcesoriów do telefonów, tabletów, nawigacji itp. urządzeń, zdjęcia tych akcesoriów w ofertach są wykonane z atrapami. Atrapy tych sprzętów nie stanowią przedmiotu sprzedaży.
3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach www.grupagsm.pl.
4. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w opisie każdego produktu.
5. Ponadto Sprzedawca jest zawsze odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
6. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
9. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować mailowo na adres: grupagsm@emag.pl lub w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:
a. Oddział Dębica: Rzeszowska 90, 39-200 Dębica
b. Oddział Kraków: ul. św. Gertrudy 3, 31-046 Kraków
10. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy (na adresy Punktów Odbioru Osobistego).
11. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.
12. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: FORMULARZ do uzupełnienia lub FORMULARZ do wydrukowania.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres: grupagsm@emag.pl (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem e-mail) lub w formie pisemnej na poniższy adres:
- Oddział Dębica: Rzeszowska 90, 39-200 Dębica
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 12 PLN.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Administratorem danych osobowych  jest:

PPHU GrupaGSM

Krystian Cielak

Paszczyna 162e

39-207 Brzeźnica

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje

PPHU GrupaGSM

Krystian Cielak

Paszczyna 162e

39-207 Brzeźnica

dane w celu realizacji zamówień.