Opinie klientów:

Oferta: Matras Księgarnie

Zobacz podobne produkty (kryteria):

Opis

&quot;Ida&quot; to wyj&#261;tkowy film, kt&#243;ry z miejsca sta&#322; si&#281; klasykiem daj&#261;cym &#347;wiadectwo geniuszu filmowego. Nie by&#322;o chyba nigdy polskiego filmu, tak dobrze przyjmowanego na &#347;wiecie, tak cz&#281;sto nagradzanego i tak docenianego. Ten sukces &#8222;Idy&#8221; sprawia, &#380;e nie tylko przesz&#322;a ju&#380; do historii polskiego kina, ale tak&#380;e ma szans&#281; trafi&#263; do historii &#347;wiatowego kina. <p> Oprawa muzyczna filmu cz&#281;sto wsp&#243;&#322;tworzy r&#243;&#380;ne nastroje, stany b&#261;d&#378; emocje, kt&#243;re towarzysz&#261; postaciom, sama w sobie, niekiedy staj&#261;c si&#281; jakby drugoplanowym bohaterem. </p> <p> Gdy napotykam p&#322;yty ''''inspirowane filmem'''', to podchodz&#281; do nich z du&#380;ym sceptycyzmem i je najcz&#281;&#347;ciej omijam. Zreszt&#261; tak jak sam Pawe&#322; Pawlikowski, uwa&#380;am, &#380;e to zwykle s&#261; naci&#261;gane, kiczowate nieporozumienia. </p> <p> Jednak przy okazji filmu &quot;Ida&quot;, od razu sobie przypomnia&#322;em co u mnie w domu wtedy mo&#380;na by&#322;o us&#322;ysze&#263;, na pocz&#261;tku lat sze&#347;&#263;dziesi&#261;tych - czego to s&#322;uchali moi rodzice i ich pokolenie i co te&#380;, r&#243;wnie dobrze mog&#322;oby dodatkowo wzbogaci&#263; ewentualny soundtrack do tego filmu. </p> <p> Oczywi&#347;cie od razu pojawia si&#281; pytanie: ale - w wi&#281;kszo&#347;ci uniwersalnie uznane za ''''evergreeny'''', to skoro nie by&#322;o jeszcze soundtracku i nie zanosi&#322;o si&#281; na to, &#380;e b&#281;dzie, to tym bardziej uwa&#380;a&#322;em, i&#380; pomys&#322;, by do tego co ju&#380; sam re&#380;yser wybra&#322; wcze&#347;niej i u&#380;y&#322; w swoim filmie, do&#322;&#261;czy&#263; jeszcze kilkana&#347;cie dodatkowych utwor&#243;w i skompilowa&#263; taka p&#322;yt&#281;, kt&#243;ra najbardziej b&#281;dzie oddawa&#322;a klimat zar&#243;wno filmu jak i tamtych lat. </p> <p> Mam nadziej&#281;, &#380;e ta sk&#322;adanka przypadnie do gustu s&#322;uchaczom i ciesz&#281; si&#281;, &#380;e przy okazji filmu &#8222;Ida&#8221; mog&#281; si&#281; tymi utworami podzieli&#263; i mam nadziej&#281;, &#380;e nie jestem jedyny, kt&#243;ry ma taki sentyment do tego, co si&#281; dzia&#322;o w &#347;wiecie muzycznym - czy to w ''''Pop'''' czy tez w ''''Jazz'''' - kiedy to przez chwile powia&#322;o jakby wolno&#347;ci&#261; w Polsce - a mo&#380;e i te&#380; na ca&#322;ym &#347;wiecie. </p> <p> Jacek Szumlas </p> <p> Spis utwor&#243;w: </p> <p> 1. Suffering (Intro) - Lars Danielsson 01:20 </p> <p> 2. Quando Quando Quando - Tony Renis 03:08 </p> <p> 3. Jimmy Joe - Karin Stanek 02:16 </p> <p> 4. 24,000 Baci - Adriano Celentano 02:16 </p> <p> 5. Rudy Rydz - Helena Majdaniec 03:18 </p> <p> 6. If I Had A Hammer - Trini Lopez 03:12 </p> <p> 7. 18 Mie&#263; Lat To Nie Grzech - Katarzyna Sobczyk 02:25 </p> <p> 8. Oh Carol - Neil Sedaka 02:19 </p> <p> 9. Walkin'''' Back To Happiness - Helen Shapiro 02:32 </p> <p> 10. Diana - Paul Anka 02:20 </p> <p> 11. The Locomotion - Little Eva 02:25 </p> <p> 12. Return To Sender - Elvis Presley 02:09 </p> <p> 13. I''''m Walking - Fats Domino 02:08 </p> <p> 14. Lucille - Little Richard 02:24 </p> <p> 15. Casting My Spell - Johnny Kid &amp; The Pirates 02:22 </p> <p> 16. A Steel Guitar And A Glass Of Wine - Paul Anka 02:13 </p> <p> 17. Like I Do - Maureen Evans 02:13 </p> <p> 18. Mi&#322;o&#347;&#263; W Portofino - S&#322;awa Przybylska 02:37 </p> <p> 19. Sleepwalk - The Shadows 02:48 </p> <p> 20. Ju&#380; Nigdy - S&#322;awa Przybylska 03:31 </p> <p> 21. Tombe La Neige - Adamo 02:55 </p> <p> 22. I Don&#8217;t Know - Ruth Brown 02:33 </p> <p> 23. Under The Boardwalk - The Drifters 02:42 </p> <p> 24. Gdzie S&#261; Kwiaty Z Tamtych Lat? - S&#322;awa Przybylska 03:31 </p> <p> 25. Naima - John Coltrane 04:22 </p> <p> 26. Equinox - John Coltrane 08:35&quot;IDA&quot; </p>

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Autor Various Artists
Wydawca Warner Music Poland
Format 125x140
Język polski

Opinie

Napisz pierwszą opinię

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Inni Klienci byli także zainteresowani...

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytanie dotyczące tego produktu?

Zadaj je poniżej, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.