Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
AGD
Dziecko i Mama
Zabawki
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Kultura i Rozrywka
 
Kontakt ze sklepem
Godziny pracy BOK
  • pon. - pt.: 9:00-17:00
Formularze kontaktowe

Regulamin Promocji eMAGia

eMAG  ›  Info Center  ›  Regulaminy promocji  ›  Regulamin Promocji eMAGia

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki promocji pod nazwą “eMAGia” (zwanej dalej “Promocja“) organizowanej w sklepie internetowym www.emag.pl.
2. Organizatorem akcji jest Spółka Agito Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475630, o kapitale zakładowym w wysokości 10 001 600,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-23-80-769 (dalej: „Organizator”).
3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę promocji. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w promocji należy kierować do Organizatora.

§2
CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja rozpoczyna się 07.12.2018 roku od godz. 09:00 i trwa do dnia 23.12.2018 roku do godz. 23.59. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Promocją objęty jest asortyment sklepu eMAG.pl, znajdujący się na specjalnej stronie promocyjnej pod nazwą “eMAGia” (wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej), dostępnej pod linkiem https://www.emag.pl/cmp/emagia/ oraz opatrzony nowymi cenami umieszczonymi obok przekreślonych dotychczasowych cen albo znaczkiem “HIT cenowy”, w czasie trwania Promocji.
2. Z zastrzeżeniem pkt.3 poniżej, Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy tylko tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizację Promocji oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem Promocji a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.
4. Promocja łączy się z ofertą Darmowa Dostawa w sklepie internetowym www.emag.pl oraz z ofertą Wnoszenia i recyklingu. Warunki oferty dostawa i recykling dostępne pod linkiem: http://www.emag.pl/info/uslugi-wnoszenia-i-instalacji/.
Warunki oferty Darmowa Dostawa: https://www.emag.pl/info/dostawa
5. Liczba produktów dostępnych w Promocji jest ograniczona.
6. Jeden uczestnik może kupić w Promocji ograniczoną liczbę produktów. Liczba produktów jest różna dla każdej kategorii produktów.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.
3. Spółka Agito Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji na korzyść Klienta.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie regulaminy dostępne na stronie www.emag.pl oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły