Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
Dziecko i Zabawki
Małe AGD
Duże AGD
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Książki, filmy i muzyka

Regulamin promocji "Darmowy zwrot" obowiązującej od 8 maja 2017 r.

eMAG  ›  Info Center  ›  Regulaminy promocji  ›  Regulamin promocji "Darmowy zwrot" obowiązującej od 8 maja 2017 r.

Warunki oferty promocyjnej „Darmowy zwrot”

§ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem promocji jest Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189),  ul. Inflancka 4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475630, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 900,00 zł na dzień 8 maja 2017 r., posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-23-80-769 prowadząca sklep internetowy eMAG dostępny w domenie internetowej emag.pl (dalej: „eMAG”).

 

2. W okresie od dnia 08.05.2017 r. do odwołania eMAG oferuje w sklepie internetowym www.emag.pl darmowy zwrot produktów (wysyłka zwrotna jest bezpłatna, eMAG pokrywa koszty odesłania produktów).

 

3. Oferta promocyjna „Darmowy zwrot” skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.emag.pl i dotyczy wyłącznie produktów zamieszczonych na stronie internetowej przez eMAG (produktów oznaczonych oferta eMAG).

 

4. Oferta „Darmowy zwrot” nie obejmuje oferty sprzedawców współpracujących z eMAG i oferujących swoje produkty w ramach eMAG Marketplace.

 

5. Szczegółowe informacje o kosztach zwrotu produktów zamieszczonych przez innych niż eMAG Sprzedawców dostępne są w profilu danego Sprzedawcy oferujących swoje produkty w ramach eMAG Marketplace.

 

§ 2

 

WARUNKI OFERTY „Darmowy zwrot”

 

1. Oferta dotyczy wyłącznie klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U.
z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

 

2. Aby skorzystać z darmowego zwrotu produktów Konsument powinien zgłosić chęć odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki poprzez wypełnienie formularza zwrotu na stronie emag.pl.

 

3. Zwrot produktów na koszt sklepu internetowego eMAG realizowany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Przesyłka powinna być przygotowana do zwrotu przez Konsumenta we własnym zakresie (odpowiednio zapakowana, zabezpieczona, przygotowana do transportu).

 

4. W przypadku produktów o wadze powyżej 31 kg (np. duże AGD) Klient powinien przygotować i umocować sprzęt na europalecie. Tylko tak przygotowany do transportu sprzęt zostanie odebrany przez kuriera.

 

5. Kurier DPD nie znosi oraz nie wnosi przesyłek o wadze większej niż 31 kg, a także o gabarytach uniemożliwiających transport przez jedną osobę. Przesyłka powinna być zapakowana i przygotowana do odbioru pod blokiem, klatką lub wjazdem pod dom.

 

§ 3

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W kwestiach nieuregulowanych przedmiotowym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin zakupów sklepu internetowego eMAG dostępny na stronie www.emag.pl oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakupów.

 

2. Oferta promocyjna „Darmowy zwrot” łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

 

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły