Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
AGD
Dziecko i Mama
Zabawki
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Kultura i Rozrywka

Regulamin publikowania treści na kartach produktowych w sklepie internetowym eMAG

eMAG  ›  Info Center  ›  Informacje ogólne  ›  Regulamin publikowania treści na kartach produktowych w sklepie internetowym eMAG

info

 

 

 

§ 1 Definicje

 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

 

eMAG – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej emag.pl / w aplikacji eMAG na urządzenia przenośne, prowadzonego przez spółkę Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

 

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także reprezentowana należycie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która złożyła zamówienie w eMAG;

 

Użytkownik – każdorazowy odwiedzający eMAG, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, a także reprezentowaną należycie osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

 

Komentarze, Pytania, Odpowiedzi i Opinie  – pisemna, subiektywna  forma wyrażenia odczuć dotyczących Towarów i Usług prezentowanych w eMAG.

 

Towary i Usługi – każdy produkt lub usługa prezentowane w eMAG, w tym produkty i usługi wymienione w zamówieniu Klienta.

 

 

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 

1. Opinie, komentarze, pytania i odpowiedzi Opinie mogą być publikowane przez Użytkowników/Klientów w sekcjach “Pytania i odpowiedzi” oraz “Opinie”.

 

2. Informacje mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, przy czym powinny odnosić się wyłącznie do cech Towarów i Usług.

 

3. Każdy Użytkownik/Klient przy publikowaniu Opinii, Komentarza, Pytania lub Odpowiedzi jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:

a) treść powinna dotyczyć jedynie cech lub sposobu użytkowania danego Towaru i Usługi, unikając informacji dotyczących ceny (która ze względu na promocje może ulegać zmianie) oraz kwestii serwisowych;

b) należy pisać wyłącznie w języku polskim. Wyjątkiem są słowa zapożyczone z języków obcych, ale używane powszechnie (np. notebook);

c) należy używać języka neutralnego, bez słów uznanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych Użytkowników/Klientów;

d) należy publikować treści według właściwej klasyfikacji, a zatem pytania powinny pojawiać się w sekcji „Pytania i odpowiedzi”, a opinie w sekcji „Opinie”;

e) publikowane treści powinny być zgodne z rzeczywistością, muszą być dokładne i nie mogą wprowadzać innych w błąd. Dodatkowo treści te nie mogą naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich i innych przedsiębiorców;

f) wszystkie wpisy mogą dotyczyć tylko i wyłącznie Towaru i Usługi prezentowanych na stronie internetowej emag.pl lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. Treści nawiązujące do stron konkurencyjnych, w tym linki do serwisów konkurencji, nie będą publikowane;

g) nie należy publikować ani wymagać od innych jakichkolwiek danych osobowych (np. danych kontaktowych, informacji o adresach dostawy, numerów telefonu, adresów e-mail, imion i nazwisk) ani jakichkolwiek innych danych będących naruszeniem prawa do prywatności;

h) nie należy publikować treści o charakterze reklamowym;

i) nie należy korzystać z narzędzia Komentarze / Opinie / Pytania i Odpowiedzi w celu kontaktu z emag.pl. W tym celu należy użyć innych narzędzi dostępnych na stronie lub w ramach Aplikacji mobilnej (np. formularze kontaktowe, podane na stronie adresy e-mail, nr telefonów).

 

4. Użytkownik/Klient oprócz publikacji rzeczywistej Opinii, powinien również wystawić ocenę dla konkretnego Towaru i Usługi. Oceny te będą się składać na ogólny rating Towaru i Usługi, który widoczny jest przy nazwach Towarów i Usług oraz na kartach Towarów i Usług, przy czym wysokie oceny polepszają rating Towaru i Usługi, niskie w sposób naturalny go obniżają.

 

5. Użytkownik/Klient publikuje we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

6. Użytkownicy/Klienci mają możliwość dodania zdjęć lub filmów do Opinii. Należy przy tym przestrzegać poniższych zasad:

a) publikowane pliki będą zawierać zdjęcia i/lub filmy Towarów i Usług, których dotyczy Opinia;

b) należy posiadać prawa autorskie do publikowanego materiału;

c) przesłane pliki nie mogą zawierać treści związanych z przemocą, treści dla dorosłych, wulgarnego lub obraźliwego języka oraz wszelkich innych treści obrażających osobę bądź grupy osób ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, a także orientację seksualną lub polityczną;

d) przesłane pliki nie mogą zawierać treści na temat innych osób;

e) przesłane pliki nie mogą zawierać adresów WWW lub znaków wodnych stron o działalności konkurencyjnej do eMAG.pl;

f) pliki powinny zostać przesłane w jednym w następujących formatów png, jpg, jpeg, gif, bmp, mp4, avi, mkv.

 

7. Każdy Użytkownik/Klient ma prawo, bazując na swoich subiektywnych wrażeniach, zgłosić dowolną Opinię / Komentarz / Pytanie i Odpowiedź jako nieodpowiednią i poprosić o jej usunięcie. Zgłoszona treść jest analizowana przez eMAG pod kątem naruszeń zasad wynikających z niniejszego Regulaminu. Teksty, zdjęcia lub filmy są usuwane przez eMAG.pl po dokładnej analizie.

 

8. eMAG.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości publikowania treści w sekcjach Opinie / Komentarze / Pytania lub Odpowiedzi Użytkownikom/Klientom, którzy w sposób uporczywy naruszają zasady publikacji opisane w niniejszym Regulaminie.

 

 

 

§ 3 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 4 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły