Opinie klientów:

Zobacz podobne produkty (kryteria):

Opis

<p> &#8222;<b>KAPELA MET&#211;W</b>&#8221;&#160;jest 31 p&#322;yt&#261; z unikatowej serii &#8222;Muzyka &#377;r&#243;de&#322;&#8221; wydawanej przez Polskie Radio od 1996 roku z nagra&#324; archiwalnych. Na p&#322;ycie znajduj&#261; si&#281; nagrania jednego z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki tradycyjnej Mazowsza Rawskiego - <b>skrzypka Kazimierza Meto</b> i jego brata basisty <b>J&#243;zefa Meto</b>. </p> <p> Nagrania dokonane w latach 1976-77 zachowa&#322;y &#380;ywio&#322;owo&#347;&#263;, naturalno&#347;&#263; i wdzi&#281;k muzyki autentycznej, przeznaczonej kiedy&#347; do ta&#324;ca na zabawach i weselach, granej spontanicznie i zwykle improwizowanej. Kazimierz Meto by&#322; mistrzem, od kt&#243;rego uczy&#322;o si&#281; wielu m&#322;odych muzykant&#243;w. P&#322;yta daje mo&#380;liwo&#347;&#263; poznania jego wyj&#261;tkowych, zanurzonych jeszcze w XIX wieku &#160;melodii i stylu gry. </p> <p> <u><b>Track lista:</b></u> </p> <p> <b>PRZY&#346;PIEWKI Z KAPEL&#260; I MELODIE TANECZNE</b> </p> <p> 1.&#160; Da Kazienio mi zagra&#160; </p> <p> 2.&#160; Jezdym ja Glinionecka&#160; </p> <p> 3.&#160; Melodia pasterska&#160; </p> <p> 4.&#160; Mazurek powolny&#160; </p> <p> 5.&#160; Kazimierz Meto o&#160;skrzypcach&#160; </p> <p> 6.&#160; Mazurek od Luboczy&#160; </p> <p> 7.&#160; Staryj babie da&#263; grabie&#160; </p> <p> 8.&#160; Mazurek Kazimierza Mety&#160; </p> <p> 9.&#160; Mazurek J&#243;zefa Picholi&#160; </p> <p> 10.&#160; Owczarek&#160; </p> <p> </p> <p> <b>BO&#379;E NARODZENIE I&#160;WIELKANOC </b> </p> <p> 11.&#160; Hej, kol&#281;da deska&#160; </p> <p> 12.&#160; W&#160;Wielgi Czwartek, w&#160;Wielgi Pi&#261;tek&#160; </p> <p> 13.&#160; Ta cha&#322;upka, ta niedu&#380;a&#160; </p> <p> 14.&#160; Fur&#261; nie je&#378;dzimy, grochu nie bierzymy&#8211; granie do dyngusa&#160; </p> <p> </p> <p> <b>WESELE / WEDDING &#8211; KAPELA I&#160;MIESZKANKI WSI GLINA / THE BAND AND WOMEN OF GLINA</b> </p> <p> 15.&#160; Jechali&#347;my przez wie&#347;&#8211; do wyjazdu do ko&#347;cio&#322;a&#160; </p> <p> 16.&#160; Prze&#380;egnaj mamusiu&#8211; do b&#322;ogos&#322;awie&#324;stwa&#160; </p> <p> 17.&#160; Teraz im zagrajcie marsza weso&#322;ego&#8211; do wyjazdu do &#347;lubu &#160; </p> <p> 18.&#160; A&#160;w&#160;ko&#347;ciele&#347;my byli&#8211; po &#347;lubie&#160; </p> <p> 19.&#160; Otw&#243;rzta, otw&#243;rzta malowane wrota &#8211; na powitanie m&#322;odych&#160; </p> <p> 20.&#160; A&#160;wokole m&#243;j wianeczku, wokole&#8211; do oczepin&#160; </p> <p> 21.&#160; Ogrywkachmielowa&#160; </p> <p> 22.&#160; Niedaj se Marysiu&#8211; do oczepin&#160; </p> <p> 23.&#160; Oberekweselny&#160; </p> <p> 24.&#160; Tam na boru syski&#8211; chodzony&#160; </p> <p> </p> <p> <b>MELODIE TANECZNE I PRZY&#346;PIEWKI Z KAPEL&#260;/ DANCE TUNES AND COUPLETS WITH THE BAND</b> </p> <p> 25.&#160; Mazurek Wojtka Krajewskiego&#160; </p> <p> 26.&#160; Wo&#322;y, moje wo&#322;y&#160; </p> <p> 27.&#160; Pod borym, pod lasym&#160; </p> <p> 28.&#160; Jecha&#322;y z&#160;g&#243;recki&#160; </p> <p> 29.&#160; Powiadajo ludzie, &#380;e kochanie szkodzi&#160; </p> <p> 30.&#160; Da ojze, ina dyna&#160; </p> <p> 31.&#160; Polka drygana&#160; </p> <p> </p> <p> 32.&#160; Mazurek &#8222;Oj, &#380;ebym jose by&#322;a jask&#243;&#322;eczk&#261; m&#322;od&#261;&#8221; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160; </p>

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Autor Kapela Metów Kapela Metów
Wydawca Polskie Radio S.A.
Format: 125x140
Język polski

Opinie

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić produkt

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.