4kidsPoint

GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon
ul. A. Brody 79, 43-450 Ustroń
4kidspoint@emag.pl
- Sklep 4kidsPoint posiada szeroką ofertę wysokiej jakości produktów dla dzieci i młodzieży:
• wyposażenie do pokoju dziecka jak łóżeczka, kojce, leżaczki, przewijaki - w tym produkty z możliwością dostosowania do rozwoju dziecka,
• sprzęt dla dzieci do zastosowania poza domem jak wózki, foteliki rowerowe, torby dla mam, przewijaki, łóżeczka podróżne, nosidełka, czy produkty odblaskowe - wyposażenie, które zapewni właściwy poziom opieki i bezpieczeństwa dziecka podczas podróży,
• wyposażenie do karmienia jak krzesełka, laktatory, butelki, ogrzewacze, naczynia czy smoczki - wykonane z neutralnych materiałów, wysokiej jakości, z wieloma praktycznymi, ergonomicznymi funkcjami,
• wyposażenie do przebierania dziecka jak wielorazowego użytku pieluszki, organizatory i kosmetyczki, kosze na pieluszki - ułatwiające utrzymanie higieny,
• produkty, które mają na celu zapewnić dziecku maksymalne bezpieczeństwo jak barierki, kojce, cyfrowe nianie, specjalny sprzęt do kąpieli - posiadające niezbędne certyfikaty i atesty,
• zabawki zarówno do samodzielnej zabawy jak i wspólnej zabawy z rodzicami,
• prezenty i podarunki dla młodszych i starszych dzieci.
• W ofercie 4kidsPoint.pl umieściliśmy produkty najlepszych, renomowanych marek, w tym marek niszowych, dzięki którym zapewnisz swojemu dziecku wysokiego poziomu opiekę w domu i w podróży, ciekawą i rozwijającą zabawę oraz maksymalne bezpieczeństwo i zdrowy rozwój.
- czas odpowiedzi: 24h

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

681 produkty
PC, Peryferia i Gaming
Urządzenia biurowe (32)
Dziecko i Zabawki
Wózki, foteliki samochodowe i nosidełka (10)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  • W okresie 2019-01-23 - 2019-12-31 , koszt dostawy dla zamówień o metodzie płatności Za pobraniem wynosi 18 PLN.
Zaczynając od 2019-02-05 zamówienia o wartości wyższej niż 399 PLN będą wysyłane za darmo.
Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 399 PLN wynosi 14 PLN.
  • Od 05/02/2019 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Za pobraniem, z metodą dostawy Kurier, o wartości wyższej niż 399 PLN .
    Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 399 PLN wynosi 18 PLN.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon
ul. A. Brody 79, 43-450 Ustroń
4kidspoint@emag.pl
- adres do realizacji reklamacji to: GRUPA SILESIA, ul. Brody 79, 43-450 Ustroń.

- Opis procedury reklamacyjnej
Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej (większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt). Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [adres e-mail], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

- Adres do reklamacji
Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Na prośbę Kupującego Sprzedający może kontaktować się z producentem celem realizacji procesu reklamacji. W takim przypadku adres do realizacji reklamacji to: GRUPA SILESIA, ul. Brody 79, 43-450 Ustroń.

GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon
ul. A. Brody 79, 43-450 Ustroń
4kidspoint@emag.pl
1.Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa (ustawa o prawach konsumentów z 30 maja 2014 r. art. 27) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 tej ustawy), składając stosowne oświadczenie o zwrocie, w terminie 14 dni (termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru) i wysyłając je na adres: GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon, z siedzibą w Ustroniu (kod pocztowy: 43-450) przy ul. Brody 79 lub też pisząc na adres e-mail: 4kidspoint@emag.pl. W naszym sklepie termin odstąpienia od umowy to 30 dni.
1.1.Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość Konsument może wykorzystać wzór odstąpienia od umowy dostępny tutaj: Wzór odstąpienia od umowy
1.2.Sklep niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy / w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy (np. w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Razem z towarem zaleca się przesłanie dowodu zakupu / zapłaty lub innego dowodu nabycia towaru w Sklepie.
4.Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi - koszt odesłania towaru przy jego zwrocie ponosi konsument / przedsiębiorstwo. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, sprawia iż umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot należności na rzecz Klienta nastąpi na zasadach określonych poniżej.
5.Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zabezpieczony i opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
6.Koszt opakowania towaru ponosi Klient.
7.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

- adres, pod którym konsument może wysłać zwroty GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon, z siedzibą w Ustroniu (kod pocztowy: 43-450) przy ul. Brody 79

- adres poczty elektronicznej oraz telefon do osoby, która przeprowadzi zwrot: 4kidspoint@emag.pl tel. 575 361 914
- koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość: ponosi Klient
– kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą: ponosi Klient

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Klientów w relacji ze Sprzedawcą jest GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon, NIP: 5482585928.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówień.