Kidsshop

Jesteśmy wielobranżowym sklepem internetowym.

Firma została zarejestrowana w Bielsku-Białej na ulicy Podgórze 4/4. NIP: 937-267-26-40.

mail: kidsshop@emag.pl

 

 

 

 

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

211 produktów
TV, Elektronika i Foto
Dziecko i Mama
Wózki, foteliki samochodowe i nosidełka (26)
Zabawki
Zabawki dla niemowląt (4)
Pojazdy (9)
Lalki i maskotki (10)
Gry planszowe i puzzle (1)
AGD
AGD dla domu (8)
Motoryzacja
Pielęgnacja i eksploatacja (1)
Elektryka samochodowa (10)
Zdrowie i Uroda
Zdrowie (5)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Klientowi Towaru, a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do KidsShop.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować KidsShop.pl - Adres do doręczeń: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Podgórze 4/4, e-mail: kidsshop@emag.pl, tel. 509962800; 506167034 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail).

W każdym przypadku konsument nie poniosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy do KidsShop.pl. KidsShop.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać lub przekazać nam na adres do doręczeń: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Podgórze 4/4, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

KidsShop.pl jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili oraz z tytułu niezgodności towaru z umową.

W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności Towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na Adres do doręczeń wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji (brak dowodu zakupu nie uniemożliwia rozpatrzenia reklamacji).

Ingerencja zewnętrzna w Towar (naprawy dokonywane samodzielnie lub przez inne osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji) może być powodem odmowy uwzględnienia roszczeń z tytułu zgodności towaru z umową.

Po otrzymaniu reklamacji i reklamowanego Towaru, KidsShop.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w wyżej określonym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji. W przypadku zajścia konieczności przeprowadzenia ekspertyzy lub zajęcia stanowiska przez dystrybutora/producenta Towaru - Klient zostanie poinformowany, że termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie pisma pocztą. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.

Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach w tym dokumencie określonych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów w relacji ze Sprzedawcą jest Agito Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000475630. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 10.000.400,00 zł, NIP: 527-23-80-769 Regon: 015206780

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówień.

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 • Od 14/06/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Karta online, o wartości wyższej niż 300 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 300 PLN wynosi 12.99 PLN.
 • Od 14/06/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające iTransfer, o wartości wyższej niż 300 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 300 PLN wynosi 12.99 PLN.
Zaczynając od 2018-06-27 zamówienia o wartości wyższej niż 499 PLN będą wysyłane za darmo.
Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 499 PLN wynosi 16.99 PLN.
 • Od 27/06/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Karta online, o wartości wyższej niż 499 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 499 PLN wynosi 12.99 PLN.
 • Od 27/06/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające iTransfer, o wartości wyższej niż 499 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 499 PLN wynosi 12.99 PLN.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.