Opis

Drugie wydanie komentarza, obejmującego artykuły od 506 do 729 ustawy
- Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego zawiera omówienie wszystkich zmian w kodeksie, które miały miejsce od czasu pierwszej edycji w 2011 r.
Autorzy-wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki - prezentują najważniejsze nowelizacje przepisów kodeksu postępowania cywilnego, dotyczące m.in.:
* umieszczania informacji o dokonanych zapisach windykacyjnych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku,
* wykonywania orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi,
* umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.
Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Rok wydania 2013
Autor praca zbiorowa
Wydawca Wolters Kluwer Polska
Rodzaj Prawo, administracja
Język polski
Ilość stron 588
Podkategoria Prawo cywilne
ISBN 9788326441462
Kolekcja Komentarz Lex

Produkty komplementarne

Opinie


Napisz pierwszą recenzję

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić produkt

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi

Masz pytania o produkt?

My albo inni klienci udzielą odpowiedzi.

image