Mojosoft

Firma nasza została założona w 2006 roku, od tego czasu jako producent oprogramowania

dla małych i średnich firm, sprzedaliśmy przeszło 30 tysięcy licencji na nasze programy.

Naszymi odbiorcami są klienci nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

 

Obecnie poszerzyliśmy naszą ofertę o oprogramowanie antywirusowe firm m.in GDATA,

Eset, Kaspersky, AVAST oraz Bitdefender, AVG i Panda Security.

 

Jesteśmy autoryzowanym partnerem producentów oprogramowania antywirusowego.

Wszystkie licencje pochodzą z oficjalnej polskiej dystrybucji lub bezpośrednio od producenta

 

mojosoft Krzysztof Pawłowicz

Paproć, ul. Łamana 17

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 691 713 000

email: mojosoft@emag.pl

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

358 produkty
PC, Peryferia i Gaming
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  • Od 2018-07-12 za darmo wysyłane będą zamówienia o metodzie płatności Karta online, .
  • Od 2018-07-12 za darmo wysyłane będą zamówienia o metodzie płatności iTransfer, .
Od 2018-07-13 będą wysyłane za darmo.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mojosoft@emag.pl ,

lub w formie pisemnej na adres mojosoft ,ul. Łamana 17, 64-300 Nowy Tomyśl.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,

przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy,

Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli,

pisząc na adres e-mail: mojosoft@emag.pl .

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres mojosoft ,ul. Łamana 17, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

mojosoft Krzysztof Pawłowicz

  1. Łamana 17, 64-300 Nowy Tomyśl

NIP: 7881381269

 

Ja ....................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy: ..................................................., numer zamówienia ......................................

Data zawarcia umowy to ..................., data odbioru przedmiotów .......................

Imię i nazwisko: .....................................

Adres: ...................................................

Data: ....................................................

Podpis: .................................................

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie mojosoft nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi)

w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

- o dostarczanie w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;

- o dostarczanie licencji przygotowanych na zamówienie dla konkretnego Klienta

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych  jest mojosoft Krzysztof Pawłowicz

Paproć, ul. Łamana 17

64-300 Nowy Tomyśl

 

 

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje mojosoft Krzysztof Pawłowicz Paproć, ul. Łamana 17 64-300 Nowy Tomyśl dane w celu realizacji zamówień