Sklep Naturalna Medycyna

Naturalna Medycyna Sp. z o.o.

ul. Poziomkowa 48

65-128 Zielona Góra

naturalnamedycyna@emag.pl

Zapraszamy do naszego sklepu. Szeroki asortyment i fachowe doradztwo. W ofercie: naturalne suplementy diety, ekologiczne i certyfikowane kosmetyki naturalne, oleje nierafinowane, sole naturalne i soki.
Czas odpowiedzi: 2 dni robocze 

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

1950 produktów (zobacz wszystkie)
AGD
Nawilżacze i oczyszczacze powietrza (5)
Dziecko i Mama
Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo dziecka (7)
Sport i Turystyka
Medycyna sportowa i dieta (1)
Siłownia, gimnastyka i fitness (14)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Zaczynając od 2018-09-07 zamówienia o wartości wyższej niż 220 PLN będą wysyłane za darmo.
Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 220 PLN wynosi 19 PLN.

  • Od 23/10/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Zlecenie zapłaty, o wartości wyższej niż 220 PLN .
    Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 220 PLN wynosi 15 PLN.
  • Od 24/10/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Karta online, o wartości wyższej niż 220 PLN .
    Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 220 PLN wynosi 15 PLN.
  • Od 24/10/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające iTransfer, o wartości wyższej niż 220 PLN .
    Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 220 PLN wynosi 15 PLN.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

 

Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

 

Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

 

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

 

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 

Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 

Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

 

świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 

umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 

umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

 

szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

 

Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 .

 

Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 

Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Naturalna Medycyna Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-128) przy ul. Poziomkowa 48, zarejestrowaną w Zielonej Górze, nr NIP: 9731032485, nr REGON: 365188127 Numer KRS: 0000631488 na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania przeze mnie z usług świadczonych przez SKLEP, w tym na przekazywanie moich danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których SKLEP świadczy usługi związane z realizacją zamówień oraz obsługą płatności.

 

Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.

 

Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

 

Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.