Oaza Bis sp. z o.o

Oasiscarpets to marka wyjątkowych i oryginalnych artykułów dla Twojego domu. Bogaty wybór, wysoka  jakość  oferowanych produktów, niebanalne wzornictwo oraz bogata kolorystyka sprawiają, że produkty marki Oasiscarpets znalazły się w  domach wielu z Państwa.

Oaza Bis sp. z o.o.

ul. 1 Maja 37a

87-200 Wąbrzeźno

NIP: 8781802861

Tel. + 48 578 919 415

Email: oaza_bis@emag.pl

 Czas realizacji zamówień wynosi do 3 dni roboczych

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

426 produktów
Dom i Ogród
Dywany i tekstylia (541)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

 1. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę są produktami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca względem Klienta ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy licząc od daty otrzymania Produktu. W przypadku reklamacji zamówionych Produktów należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: Oaza Bis sp. z o.o, ul. 1 Maja 37 A 87-200 Wąbrzeźno lub pod adresem poczty elektronicznej: oaza_bis@emag.pl; nr telefonu + 48 578 919 415
 3. Zgłaszając reklamację należy podać:
  - imię i nazwisko zamawiającego
  - nr zamówienia (znajdujący się na potwierdzeniu)
  - nr dowodu zakupu (paragonu lub faktury)
  - opis przedmiotu reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania pisma reklamacyjnego oraz reklamowanego towaru.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Jeżeli jednak doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wiąże się z poniesieniem nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wówczas Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 7.  W przypadku, gdy Klient realizuje swe prawa z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne, jest zobowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na adres i koszt Sprzedawcy.
 8. Klient traci prawa do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Towaru, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od czasu wydania Towaru Klientowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 9. Wskazane jest, aby do reklamowanego Towaru Klient dołączył dowód zakupu lub jego kopie, gdyż ułatwi to rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 10. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania Klientowi produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz Dostawcę . W przypadku, gdy Klient sam wybrał Dostawcę, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, wówczas ryzyko to ponosi Klient.

 

 1. Umowa Sprzedaży zawierana przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.
 3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pomocą formularza odstąpienia od Umowy dostępnego w pliku. Złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Sprzedawcy Oaza Bis sp. z o.o., ul.1 Maja 37A 87-200 Wąbrzeźno) albo w formie elektronicznej (przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: oaza_bis@emag.pl)
 4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi.
 5. Klient jest zobowiązany zwrócić Towar niezwłocznie, jednak w terminie nieprzekraczającym 14 dni począwszy od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Sprzedawca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwrócić mu wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Przy odstąpieniu od umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie; Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Administratorem danych osobowych Klientów w relacji ze Sprzedawcą jest Agito Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000475630. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 10.000.400,00 zł, NIP: 527-23-80-769Regon: 015206780

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówień.

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Zaczynając od 2017-10-25 zamówienia o wartości wyższej niż 300 PLN będą wysyłane za darmo.
Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 300 PLN wynosi 20 PLN.

 • Od 18/05/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Karta online, o wartości wyższej niż 300 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 300 PLN wynosi 20 PLN.
 • Od 18/05/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające iTransfer, o wartości wyższej niż 300 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 300 PLN wynosi 20 PLN.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.