Opinie klientów:

Zobacz podobne produkty (kryteria):

Opis

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 stycznia 2015 r., w tym: Kodeks pracy: * nowy tekst jednolity * ustawa z dnia 19 marca 2009 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych Innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) * ustawa z dnia 7 listopada 2014 r, o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662) Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw: * ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U poz. 1877) Ustawa o promocji zatrudnienia l instytucjach rynku pracy; * ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U poz. 1146) * ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598) * ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U poz. 1877) Ustawa o rehabilitacji zawodowej l społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: * ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.) * ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o Szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1196) * ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1457) * ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1873) Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: * ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U, poz. 1198) * ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 1877) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: * ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1296) * ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1306) Rozporządzenie w sprawie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy: * nowy tekst jednolity Uwzględnia także: Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; * ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (oczekuje na publikację) * ustawa z dnia 28 listopada 2014 r, o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację).

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Rok wydania 2015
Autor OPRACOWANIE ZBIOROWE
Wydawca Wolters Kluwer Polska
Format 210x148
Rodzaj Prawo, administracja
Język polski
Ilość stron 884
Podkategoria Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
ISBN 9788326480669

Produkty komplementarne

Opinie

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić produkt

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.