QUALIA24

Qualia - Sara Połatyńska
ul. Budowlanych 4 lok. 104
67-200 Głogów
NIP: PL6932183864
qualia24@emag.pl
Tel. 793124820

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

20 produktów
Moda
Akcesoria damskie (20)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  • Zaczynając od 2019-05-07 zamówienia o wartości wyższej niż 99999 PLN będą wysyłane za darmo.
    Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 99999 PLN wynosi 39.99 PLN.

Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres wskazany przez Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.
2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
Reklamowany Towar należy przesłać na adres dostawcy (Adres na terenie UE), który wskażemy drogą mailową lub telefoniczną, prosimy o kontakt na adres e-mail: qualia24@emag.pl lub telefonicznie na numer: 793124820
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres qualia24@emag.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

Qualia - Sara Połatyńska
ul. Budowlanych 4 lok. 104
67-200 Głogów
NIP: PL6932183864
qualia24@emag.pl
Tel. 793124820

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
Zwracany Towar należy dostarczyć na adres dostawcy (Adres na terenie UE), który wskażemy drogą mailową lub telefoniczną, prosimy o kontakt na adres e-mail: qualia24@emag.pl lub telefonicznie na numer: 793124820
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Qualia - Sara Połatyńska
ul. Budowlanych 4 lok. 104
67-200 Głogów
NIP: PL6932183864
qualia24@emag.pl
Tel. 793124820

Administratorem danych osobowych jest QUALIA SARA POŁATYŃSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 6932183864, Regon: 381388279.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy QUALIA SARA POŁATYŃSKA w celu realizacji zamówień.