Opłacalny Software

Opłacalny Software to gałąź firmy RA Software s.r.o.

RA Software s.r.o.
Nove Sady 2
Brno 602 00, Czech Republic
email: oplacalnysoftware@emag.pl 

tel: 48 223906444 

Czeski numer rejestracyjny: 04885414

czas odpowiedzi na mailowe zapytania klientów- 2 godziny

 

Opłacalny Software jest firmą zarejestrowaną w Czechach. Firma wystawia faktury VAT. W przypadku kiedy kupującym jest osoba prawna kwota VAT jest pobierana przy zapłacie a następnie zwracana na konto Kupującego.

Zobacz więcej

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  • Od 2018-09-14 za darmo wysyłane będą zamówienia o metodzie płatności Karta online, .
  • Od 2018-09-14 za darmo wysyłane będą zamówienia o metodzie płatności iTransfer, .
Od 2018-10-08 będą wysyłane za darmo.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

Jako dowód zakupu do procedury gwarancyjnej, prosimy o zachowanie wszystkich materiałów dostarczonych z produktem, zwłaszcza fakturę.

 Gwarancja na produkty zakupione przez osoby fizyczne wynosi 24 miesiące, gwarancja na produkty zakupione przez osoby prawne nie jest udzielana. Jeżeli prawo krajowe stanowi inaczej, przy minimalnym zakresie określonym przez to prawo może zostać udzielona taka gwarancja.

Osoby prawne mogą informować Sprzedawcę odnośnie wymagań gwarancyjnych w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu, lecz Sprzedawca nie jest zobowiązany do rozpatrzenia takich żądań.

Kupujący będący osobą fizyczną ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od otrzymania produktu bez podania przyczyny rezygnacji.

 Sprzedający oferuje rozszerzony okres, tj. 30 dni do odstąpienia od zawartej umowy od daty otrzymania produktu przez Kupującego.

 Rezygnacji można dokonać poprzez e-mail oplacalnysoftware@emag.pl lub drogą pocztową na adres Sprzedającego. Sprzedawca udostępnia Formularz odstąpienia od umowy: Formularz odstąpienia od umowy.

 W obu przypadkach rezygnacji (e-mail lub poczta) należy wysłać pocztą również Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wypełnione i podpisane.

 W przypadku rezygnacji, Kupujący musi wysłać towar, który otrzymał, kompletną dokumentację oraz wypełniony i podpisany Formularz odstąpienia od umowy a także Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 30 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o rezygnacji.

Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy Kupującemu w terminie 30 dni po otrzymaniu towaru i wypełnionego oraz podpisanego Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i Formularza odstąpienia od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe Kupującego, znajdujące się na formularzu rezygnacji.

 Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy, jeśli Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie jest poprawnie wypełnione i podpisane przez Kupującego lub w przypadku kiedy brakuje dowolnej, kluczowej części towarów (takich jak Certyfikat Autentyczności bądź Certyfikat elektroniczny) bądź kiedy zwrócony towar zostanie uznany za nieodwracalnie uszkodzony.

 Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu pełnej ceny za towary, jeżeli zwrócone towary są uszkodzone. W takim wypadku od ceny towaru dojdzie do odliczenia odpowiedniej kwoty.

 Kupujący ponosi koszty w przypadku zwrotu towaru do Sprzedawcy, chyba że prawo stanowi inaczej.

 Wszystkie prezenty otrzymane wraz z towarami również podlegają zwrotowi wraz z towarami, które były przedmiotem zamówienia.

 Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać zwracane towary to: RA Software s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, Republika Czeska.

 Odstąpienie od umowy przez Kupującego, który jest osobą prawną nie jest możliwe, chyba, że prawo stanowi inaczej. 

Administratorem danych osobowych  jest  RA Software s.r.o. 

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy RA Software s.r.o.  w celu realizacji zamówień.