TechSat24

TechSat24 – Elektronika w najlepszym wydaniu

Od samego początku naszej działalności (1990) zajmujemy się tym na czym znamy się najlepiej – dostarczaniem Państwu najwyższej jakości sprzętu komputerowego,  telekomunikacyjnego oraz konsoli do gier Sony Playstation i Microsoft Xbox.

Aby sprostać temu wymaganiu współpracujemy bezpośrednio z producentami i autoryzowanymi dystrybutorami sprzętu z całego kraju. Dzięki temu mamy szanse oferować Państwu doskonały towar po możliwie najniższych cenach. Każdego dnia dbamy o to, aby nasza oferta była najatrakcyjniejsza.

Nieważne czy chcesz kupić najnowszą konsolę Sony Playstation 4, konsolę Xbox One, czy któregoś ze starszych ich braci. U nas znajdziesz pełen zestaw tych produktów doskonale dopasowany do twoich potrzeb. Pady DualShock, kontrolery Move, sensory Kinect czy ładowarki sieciowe do padów i Move. Mamy wszystko - a także gry na konsole w cenach na każdą kieszeń.

 

PPHU TechSat

26-110 Skarżysko-Kamienna

Ul.Piłsudskiego 36

NIP 663-000-45-63

REGON 290331261

Tel.  41 2515555 , 537 375555

Mail. techsat24@emag.pl

 

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

55 produkty
Telefony, Laptopy i Tablety
Tablety i akcesoria (4)
PC, Peryferia i Gaming
Peryferia PC (1)
Konsole i akcesoria dla graczy (22)
TV, Elektronika i Foto
Hi-Fi Audio (1)
Dziecko i Zabawki
Wózki, foteliki samochodowe i nosidełka (18)
Motoryzacja
Elektronika samochodowa, GPS, DVR (1)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego
  lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na podany e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. W szczególności w przypadku zwrotu towarów, które ze względu na swe gabaryty czy wagę nie mogą być w trybie zwykłym odesłane poczta ich zwrot w przypadku odstąpienia od umowy może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. Szacunkowa wartość tych kosztów wskazana jest na stronie Sklepu w zakładkach Zwrot towaru oraz Koszty Dostawy.
 10. Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego. .
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub potwierdzenia jego odesłania.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  • Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał . W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru.
  • W przypadku, gdy Konsument zawiera umowę ze Sklepem o:świadczenie usług, których wykonywanie ma się rozpocząć przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Sklep informuje Konsumenta o konieczności złożenia oświadczenia o rozpoczęciu świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, złożenie którego skutkuje tym ,że w przypadku odstąpienia od umowy koszty spełnionych do dnia świadczeń obciążają Konsumenta. Żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy składane jest poprzez stronę Sklepu internetowego.dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym (np. kody programów, gry w wersji cyfrowej, zdrapki Live) - Sklep wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Konsument w przypadku wyrażenia takiej zgody traci prawo do odstąpienia od umowy. Żądanie spełnienia świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy składane jest poprzez stronę Sklepu internetowego.świadczenie usług finansowych w zakresie dodatkowego ubezpieczenia, czy przedłużenia towarów nabywanych w Sklepie, w ramach "Ubezpieczenie Bezpieczny sprzęt z Compensą", gdzie ochrony udziela Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, nr KRS 000043309 jako Ubezpieczyciel, Sklep jako Ubezpieczający, zaś Konsument jako Ubezpieczony, których wykonywanie ma się rozpocząć przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Sklep informuje Konsumenta o konieczności złożenia oświadczenia o rozpoczęciu świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, złożenie którego skutkuje tym ,że w przypadku odstąpienia od umowy koszty rzeczywiście wykonanej do dnia odstąpienia usługi obciążają Konsumenta. Żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy składane jest poprzez stronę Sklepu internetowego.

 

Gwarancja producenta

Większość sprzedawanych w naszym sklepie produktów ma gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji każdego produktu podany jest w jego opisie na stronie sklepu . Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub bezpośrednio na stronie producenta . Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.

W przypadku uszkodzenia produktu prosimy o pierwszy , bezpośredni kontakt z serwisem producenta .

Telefony do punktów serwisowych producentów i inne ważne informacje dotyczące serwisu znajdziesz poniżejoraz na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania, w związku z tym, iż nie chcemy otwierać tak zapakowanych produktów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana, otrzymacie Państwo specjalne naklejki , które należy przykleić do karty gwarancyjnej.

Gwarancja TechSat24

W pozostałych przypadkach produkt należy odesłać na własny koszt na nasz adres . Prosimy najpierw o zgłoszenie usterki.
Sposób postępowania z uszkodzonym sprzętem otrzymasz w wiadomości zwrotnej.
Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt sklepu.

Warunki gwarancji TechSat24

PPHU Techsat Artur Pawelec jako sprzedawca może pośredniczyć między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie formularza reklamacyjnego.  Link do niego znajduje się powyżej .

W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie wszystkich niezbędnych danych oraz dokładne opisanie usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz magazyn serwisowy mieszczący się w Skarżysku - Kamiennej.
Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez sklep TechSat24 wynosi 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru. Wszystkie produkty są wysyłane bezpośrednio do dystrybutora lub producenta danego sprzętu. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko do gwaranta.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

 • wada powstała na skutek przepięcia , zalania , zamoczenia , wyładowania atmosferycznego oraz uszkodzenia mechanicznego sprzętu.
 • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.
 • nabywca dokonał samodzielnej próby naprawy , lub zerwał stosowne oznaczenia gwarancyjne

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone PPHU Techsat ma prawo żądać od Klienta opłaty poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Nie jesteśmy w stanie brać odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych na zakupionym sprzęcie ,oraz nie gwarantujemy ich zachowania , czy odzyskania.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Reklamacje

 1. Każdy towar zakupiony w Sklepie, który jest fabrycznie nowy posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.
 2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
  a. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta
  b. przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
  Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym oraz są opublikowane na na stronie internetowej producenta.
  c. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego , w formie elektronicznej lub w formie pisemnej
  d. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.
 4. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.

Administratorem danych osobowych Klientów w relacji ze Sprzedawcą jest Agito Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000475630. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 10.000.400,00 zł, NIP: 527-23-80-769 Regon: 015206780

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówień.

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 • W okresie 2018-11-06 - 2020-08-30 , koszt dostawy zamówień będzie wynosił 14.9 PLN.
Zaczynając od 2019-01-08 zamówienia o wartości wyższej niż 1500 PLN będą wysyłane za darmo.
Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 1500 PLN wynosi 18 PLN.
 • Od 08/01/2019 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Karta płatnicza, o wartości wyższej niż 1500 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 1500 PLN wynosi 18 PLN.
 • Od 08/01/2019 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Przelew On-line, o wartości wyższej niż 1500 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 1500 PLN wynosi 18 PLN.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.