Tinsel

Internetowy sklep z biżuterią dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
Tinsel Aneta Zieleźnik
ul. Turystyczna 21a
43-241 Łąka
tinsel@emag.pl

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

1 produkt
Dziecko i Mama
Odzież i obuwie (1)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  • Zaczynając od 2019-06-11 zamówienia o wartości wyższej niż 249 PLN będą wysyłane za darmo.
    Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 249 PLN wynosi 19.99 PLN.
  • W okresie 2019-08-22 - 2020-12-31 , koszt dostawy dla zamówień o metodzie płatności Przelew On-line z metodą dostawy Kurier, wynosi 14.99 PLN.
  • W okresie 2019-08-22 - 2020-12-31 , koszt dostawy dla zamówień o metodzie płatności Karta płatnicza z metodą dostawy Kurier, wynosi 14.99 PLN.

Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

ZWROTY I REKLAMACJE
Zakupiony towar podlega zwrotowi lub wymianie do 14 dni od momentu otrzymania. Zwracany lub wymieniany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

ZWROT
W celu dokonania zwrotu towaru prosimy o wypełnienie "Formularza zwrotu" (w celu uzyskania prosimy o kontakt ze Sprzedawcą), zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać go na własny koszt z dołączonym oryginałem paragonu i zakupionego towaru na adres:

Tinsel Aneta Zieleźnik
ul. Turystyczna 21a
43-241 Łąka
tinsel@emag.pl
Zwrot pieniędzy obejmuje wartość towaru, koszt dostawy nie podlega zwrotowi. Zwrot pieniędzy nastąpi nie później niż 14 dni od momentu otrzymania przez sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym żadnych śladów użytkowania. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Natomiast w przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot nastąpi na rachunek karty użytej do płatności.

REKLAMACJE
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji gdy stwierdzi, że w dostarczonym towarze: nastąpiła niezgodność towaru z towarem zawartym w zamówieniu lub w przypadku wad fabrycznych towaru. W takiej sytuacji prosimy o odesłanie towaru na adres sklepu:

Tinsel Aneta Zieleźnik
ul. Turystyczna 21a
43-241 Łąka
tinsel@emag.pl
z dołączonym paragonem i wypełnienionym "Formularzem reklamacji" (w celu uzyskania prosimy o kontakt ze Sprzedawcą). Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Przesyłka powinna być wysłana przesyłką pocztowa ekonomiczną. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny w tej samej wartości. Jeżeli będzie to niemożliwe, sklep dokona zwrotu klientowi równowartości towaru lub zaoferuje wymianę na inny towar.

 

Prawo do odstąpienia od umowy
Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu (w celu uzyskania prosimy o kontakt ze Sprzedawcą) lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Tinsel Aneta Zieleźnik
ul. Turystyczna 21a
43-241 Łąka
tinsel@emag.pl

Administratorem danych osobowych jest Tinsel Aneta Zieleźnik wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5491928552, Regon: 072192911.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy Tinsel Aneta Zieleźnik w celu realizacji zamówień.