Opis

<p> &#8222;To, czego pragniesz jest moj&#261; dziesi&#261;t&#261; du&#380;&#261; p&#322;yt&#261;, a drug&#261; sygnowan&#261; Tomek Lipi&#324;ski. Powsta&#322;a jako rezultat o&#347;mioletniej wsp&#243;&#322;pracy z perkusist&#261; Karolem Ludewem i basist&#261; Piotrem Leniewiczem, i jest odmienna od wszystkich poprzednich. Spokojniejsza, wi&#281;cej w niej gitarowych melodii, przestrzeni, oddechu. Jest zamkni&#281;ciem przesz&#322;o&#347;ci i otworzeniem kolejnego rozdzia&#322;u mojej muzycznej historii. Osobista, intymna, odzwierciedla mnie takiego, jakim jestem dzi&#347;. Jest na niej dwana&#347;cie piosenek, dope&#322;niaj&#261;cych si&#281; i uzupe&#322;niaj&#261;cych, ale ka&#380;da z nich ma te&#380; swoje w&#322;asne &#380;ycie. Zaprasza do wsp&#243;lnej podr&#243;&#380;y w &#347;wiecie, w kt&#243;rym &#380;yj&#281;, w moim &#347;nie&#8221;<br><br><br><br>Tomek Lipi&#324;ski wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor piosenek, od 1979 r. wsp&#243;&#322;tw&#243;rca polskiej sceny muzyki rockowej, nowofalowej i punkowej, za&#322;o&#380;yciel Tiltu, Brygady Kryzys, Fotoness -zespo&#322;&#243;w, kt&#243;re na trwa&#322;e wesz&#322;y do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Na koncie ma tak&#380;e wsp&#243;&#322;prac&#281; z legend&#261; polskiego reggae, grup&#261; Izrael. Tomek Lipi&#324;ski skomponowa&#322; takie klasyki polskiej muzyki jak &#8222;Centrala&#8221; i &#8222;To co czujesz, to co wiesz&#8221; Brygady Kryzys, &#8222;M&#243;wi&#281; ci &#380;e&#8230;&#8221; (z niezapomnianym ch&#243;rkiem startuj&#261;cej dopiero do wielkiej kariery Kayah), &quot;Nie wierz&#281; politykom&quot;, &quot;Jeszcze b&#281;dzie przepi&#281;knie&quot;, &quot;Co si&#281; sta&#322;o w tym kraju nad Wis&#322;&#261;&quot; i &#8222;Run&#261;&#322; ju&#380; ostatni mur&#8221; Tiltu. Dorobek Tomka to tak&#380;e solowa p&#322;yta &quot;Nie pytaj mnie&quot; z 1994. By&#322; felietonist&#261; magazynu &#8222;Teraz Rock&#8221; oraz prowadzi&#322; w latach 2008 - 2012, wsp&#243;lnie z raperem Vieniem z Molesty, cotygodniow&#261; audycj&#281; &#8222;Wysypisko&#8221; w radiu Roxy. Jest autorem projekt&#243;w ok&#322;adek wi&#281;kszo&#347;ci swych p&#322;yt. Produkowa&#322; programy dla TVP (m.in. &quot;60/90&quot;). Piosenka &quot;Nie pytaj mnie, co jest dobre, a co z&#322;e&quot; znalaz&#322;a si&#281; na &#347;cie&#380;ce d&#378;wi&#281;kowej filmu W&#322;adys&#322;awa Pasikowskiego &quot;Psy 2&#8221;. Z tym samym re&#380;yserem Lipi&#324;ski pracowa&#322; przy filmie &quot;S&#322;odko-gorzki&#8221;. Warto te&#380; wspomnie&#263; o udziale Tomka Lipi&#324;skiego w g&#322;o&#347;nym filmie &#8222;Beats Of Freedom - zew wolno&#347;ci&#8221;. Jest w nim g&#322;&#243;wnym rozm&#243;wc&#261; s&#322;ynnego brytyjskiego dziennikarza i narratora dokumentu, Chrisa Salewicza. Opowiada mu o znaczeniu muzyki rockowej w czasach PRL-u.<br><br><br><br>Obecnie tworzy i wyst&#281;puje pod w&#322;asnym nazwiskiem. Od lat pracuje z Piotrem Leniewiczem (gitara basowa) i Karolem Ludewem (perkusja). Z nimi nagra&#322; piosenki na sw&#243;j kolejny album. W nagraniach p&#322;yty udzia&#322; wzi&#281;li tak&#380;e Micha&#322; Jelonek (skrzypce), Marcin Krakowiak (wiolonczela), Katarzyna Wierci&#324;ska i Stanis&#322;aw Karpiel (ch&#243;rki). Materia&#322; uka&#380;e si&#281; w pod koniec kwietnia 2015 roku nak&#322;adem Warner Music Poland, a b&#281;dzie nosi&#263; tytu&#322; &#8222;To, czego pragniesz&#8221;.<br><br>&#160; </p> <br> Spis utwor&#243;w:<br><br>CD 1<br><br>Strona 1<br><br>1. Hej, witaj zn&#243;w<br>2. Dlaczego to ty<br>3. Modlitwa (Tylko kilka s&#322;&#243;w)<br>4. Sze&#347;&#263;dziesi&#261;ty &#243;smy<br>5. Nie id&#378; w tamt&#261; stron&#281;<br>6. Uciekasz<br>7. Zbieg okoliczno&#347;ci<br>8. To, czego pragniesz<br>9. Trzeba j&#261; wych&#322;osta&#263;<br>10. Jack Strong<br>11. Handlarz kupuje<br>12. Poczekaj<br>

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Autor Tomek Lipiński
Wydawca Warner Music Poland
Format 125x140
Język polski

Opinie

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić produkt

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.