Opis

Vademecum Historia w dwóch częściach to książka przeznaczona dla licealistów nie tylko zamierzających zdawać maturę z historii, ale tych, którzy bez kłopotów chcą zaliczyć lekcje historii w ciągu trzech lat nauki. Vademecum to książka będąca doskonałą pomocą przy wszelkiego rodzaju powtórkach. W dwóch książkach zebrano całość materiału programowego, biorąc pod uwagę najczęściej używane podręczniki do historii. Omówiono zakres dziejów od najwcześniejszych (prehistoria) do 1990 roku. Autor książki, ujął materiał w formie gotowego do zapamiętania tekstu ciągłego, ale także łatwych w interpretacji wykresów, tabel, schematów. Wydarzenia z historii najnowszej ujęto tu w formie spisu dat ważnych wydarzeń i krótkiego ich omówienia. Wiedzy teoretycznej towarzyszą fachowo przygotowane mapy.
Spis treści
Europa i świat w latach 1918-1939

Ustanowienie na świecie ładu wersalsko-waszyngtońskiego

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w okresie międzywojennym

Wielka Brytania w latach 1918-1939

Francja w latach 1918-1939

Wojna domowa w Hiszpanii i jej konsekwencje

ZSRR w latach 1918-1939

Włochy państwem faszystowskim

Niemcy w okresie międzywojennym

Republika Weimarska w latach 1919-1933

Niemcy Hitlera lat 1933-1939

Agresje niemieckie - Anschluss Austrii, Protektorat Czech i Moraw

Cechy charakterystyczne państw totalitarnych
II Rzeczpospolita Polska w latach 1919-1939

Granice II Rzeczypospolitej

* Granica z Niemcami
* Granica z Czechosłowacją
* Granica wschodnia

Sytuacja wewnętrzna Polski lat 1919-1926

* Kształtowanie się podstaw władzy - konstytucja marcowa 1921

Rządy parlamentarne w latach 1923-1926

* Przewrót majowy 1926 r. i jego konsekwencje

Sytuacja wewnętrzna Polski w latach 1926-1935 - konstytucja kwietniowa 1935

Polityka wewnętrzna Polski lat 1935-1939

Gospodarka Polski w okresie międzywojennym

* Lata 20.
* Lata 30.

Polityka zagraniczna Polski

* Lata 20.
* Lata 30. - polityka równowagi

Panie i stronnictwa w II Rzeczypospolitej

* Lewica
* Ruch ludowy
* Prawica
* Partie mniejszości narodowych
* Stronnictwa sanacji
* Opozycja wobec sanacji

Wybuch II wojny światowej
II wojna światowa

Przebieg działań zbrojnych w Europie i na świecie

Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku

Polityka ekspansji ZSRR w latach 1939-1940

Wojna zimowa z Finlandią

Zajęcie państw nadbałtyckich - „rewolucje socjalistyczne”

Wojna na Zachodzie w 1940 roku

Wojna w Skandynawii

Zajęcie Belgii, Holandii, Luksemburga, wojna we Francji

Bitwa o Anglię

Wojna o Atlantyk 1939-1945

Wojna w Afryce Północnej i na Bałkanach

Wojna niemiecko-radziecka w latach 1941-1944

Agresja Niemiec na ZSRR

Front wschodni w latach 1942-1943 - przełom stalingradzki, bitwa na Łuku Kurskim

Wojna na Dalekim Wschodzie

Teheran i Jałta

II front w Europie w latach 1944-1945 - zakończenie wojny

„Wolność” na bagnetach Armii Czerwonej

Kapitulacja Niemiec - konferencja w Poczdamie

Kapitulacja Japonii

Sprawa polska w czasie II wojny światowej

Ziemie polskie w latach 1939-1941

* Okupacja niemiecka
* Okupacja radziecka

Powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji

Polskie państwo podziemne w latach 1939-1943

Stosunki polsko-radzieckie w latach 1941-1943

* Nawiązanie polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych - Armia Polska gen. Władysława Andersa
* Katyń - zerwanie stosunków polsko-radzieckich

Akcja „Burza” i powstanie warszawskie

Komuniści polscy w latach II wojny światowej

* Podziemie komunistyczne na ziemiach polskich

Polska Lubelska-początki Polski Ludowej

W cieniu Jałty

Polska w świecie w latach 1945-1990

Sytuacja międzynarodowa

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych

Początki „zimnej wojny” - geneza konfliktu

Powstanie państw niemieckich

Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej

* Bułgaria
* Rumunia
* Czechosłowacja
* Węgry
* Jugosławia

Kominform

Wojna w Korei

Sytuacja w Azji Południowo-Wschodniej

Powstanie Izraela i wojny żydowsko-arabskie

Polska: terytorium - granice - ludność

Sytuacja wewnętrzna

Gospodarka

Październik 1956 w Polsce i jego konsekwencje

Sytuacja międzynarodowa-początki odwilży w Polsce

Polski październik 1956

* Konsekwencje polskiego października I

Epoka Gomułki - polska w latach 1957-1968

* Sytuacja międzynarodowa
* Sytuacja w Polsce - w PZPR i we władzach
* Gospodarka epoki Gomułki

Marzec 1968 w Polsce

Znaczenie „praskiej wiosny” - przyczyny marca ‘68

Wydarzenia marcowe i ich konsekwencje

Grudzień 1970 i jego znaczenie

* Sytuacja międzynarodowa
* Sytuacja w Polsce przed grudniem 1970
* Grudzień 1970

Dekada Gierka - lata 1970-1980

* Sytuacja międzynarodowa
* Sytuacja wewnętrzna w Polsce-we władzach i w partii, w opozycji
* „Cud gospodarczy” - życie na kredyt
* Czerwiec 1976 - polityczny przełom
* Katastrofa polskiej gospodarki
* Polityka władz - krok do przodu, dwa kroki w tył

Powstanie Solidarności

Polska w latach 1981-1990

* Stan wojenny 1981-1983
* Polska w latach 1983-1988
* Obrady „okrągłego stołu” i ich konsekwencje

Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku

Polityka Stanów Zjednoczonych w świecie

Chiny

Dekolonizacja Afryki

Interwencje radzieckie na Węgrzech, w Czechosłowacji i w Afganistanie

* Węgry
* „Praska wiosna” 1968
* Afganistan

Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej (KBWE)

Demontaż bloku państw realnego socjalizmu

Reformy Gorbaczowa w ZSRR

„Jesień Ludów”

Rozpad ZSRR
Cywilizacja człowieka od starożytnej Grecji do początków XX wieku
Starożytność

Grecja

* Religia
* Literatura
* Sztuka

Rzym

* Religia
* Kultura i osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian

Średniowiecze

Wczesne średniowiecze

Gospodarka i kultura średniowiecza od X do XIII wieku

Kultura i gospodarka schyłku średniowiecza

Powstanie uniwersytetów

Średniowiecze w Polsce

* Kultura polska od X do XIII wieku
* Akademia Krakowska
* Schyłek średniowiecza w Polsce

Renesans

Humanizm i renesans we Włoszech

Renesans i humanizm w Europie - wybrane państwa

* Francja
* Niemcy
* Niderlandy
* Anglia

Humanizm i renesans na ziemiach polskich
Barok

Europa XVII wiek-wybrane zagadnienia rozwoju ekonomicznego

Nauka i kultura baroku

Barok i sarmatyzm w Polsce
Oświecenie

Najważniejsze problemy cywilizacji oświecenia

Rewolucja umysłowa

Sztuka i kultura oświecenia

Nauka, literatura i sztuka polskiego oświecenia

Komisja Edukacji Narodowej i reforma szkolnictwa polskiego
Romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska

Nauka, technika i przemysł w XIX wieku

Sztuka w XIX wieku

Życie kulturalne Polaków pod zaborami

Kultura polska w okresie międzywojennym

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Podkategoria Szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria Pomoce szkolne

Producent: Greg

Opinie ( opinii)


Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić produkt

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.

image