VEXIN

Vexin.pl

     Volt Tomasz Owcarz   

ul.Kościuszki 61

33-230 Szczucin

Nip: 871-166-48-33

VEXIN@emag.pl 

Importer dystrybutor elektroniki. 

 

Średni czas wysyłki zamówienia 2 dni robocze.

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

3519 produktów (zobacz wszystkie)
Dziecko i Mama
Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo dziecka (69)
Wózki, foteliki samochodowe i nosidełka (6)
Dom i Ogród
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  • Zaczynając od 2019-11-20 zamówienia o wartości wyższej niż 1000 PLN będą wysyłane za darmo.
    Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 1000 PLN wynosi 18.99 PLN.
  • Od 20/11/2019 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Za pobraniem, o wartości wyższej niż 1000 PLN .
    Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 1000 PLN wynosi 19.99 PLN.

Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

RĘKOJMIA
Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania
W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
wymiany towaru na nowy;
naprawy towaru;
obniżenia ceny;
odstąpienia od umowy
Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu.
Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:naprawy towaru, wymiany towaru na nowy,obniżenia ceny towaru,to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia.
Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy należy liczyć od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną.
Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia. Oświadczenie można sformułować samodzielnie, można też skorzystać z gotowego formularza.
Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania)
Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu konsumentowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
Adres , pod który konsument może wysłać zwroty: VOLT, Frassinettiego 1, 33-140 Brzozówka
Adres poczty elektronicznej oraz telefon do osoby rozpatrującej zwroty:VEXIN@emag.pl , 513272121

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych  jest Volt Tomasz Owcarz

ul.Kościuszki 61

33-230 Szczucin

Nip: 871-166-48-33

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje Volt Tomasz Owcarz

ul.Kościuszki 61

33-230 Szczucin

Nip: 871-166-48-33 dane w celu realizacji zamówień.