Opis

"Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych" uwzględniają zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w tym nowelizację zawartą w ustawie z 16 września 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym, które obowiązują od 3 maja 2012 roku.

W kolejnym wydaniu uwzględniono ujawnioną w praktyce potrzebę opracowania nowych wzorów. Dodano nowe wzory pism w postępowaniu procesowym: pozew w postępowaniu grupowym, zażalenie na uchylenie przez sąd drugiej instacji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania; w postępowaniu nieprocesowym z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w związku z niewykonaniem obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem; w postępowaniu egzekucyjnym: wniosek o wszczęście egzekucji wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba, oraz wniosek o wszczęcie egzekucji zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela, w których ma zastosowanie nowy środek w postaci zapłaty przez dłużnika na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej.

Książka - opracowana przez zespół znakomitych prawników cywilistów - z pewnością ułatwi pracę zarówno prawnikom praktykom: sędziom, adwokatom, radcom prawnym, komornikom sądowym, jak i aplikantom lub osobom przygotowującym się do aplikacji.

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Rok wydania 2012
Autor praca zbiorowa
Wydawca LexisNexis Wydawnictwo Prawnicze
Format 243x175
Rodzaj Prawo, administracja
Język polski
Ilość stron 1072
Podkategoria Prawo cywilne
ISBN 9788378062813

Opinie

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić produkt

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.