Opinie klientów:

Zobacz podobne produkty (kryteria):

Opis

Spis treści
Wstęp;
Z przeszłości:
Danuta Bieńkowska:Prorok, widosen i wieszcz, czyli o nazwach osób przepowiadającychprzyszłość w polskich XVI-wiecznych tłumaczeniach starego testamentu;
Edward Breza: Antroponimy ze starogermańskim rdzeniem fridu "pokój";
Joanna Kulwicka-Kamińska: Nazwy bogów pogańskich w Koranie i w Biblii - polski przekład i jego analiza leksykalno-semantyczna;
Maria Kalinowska: Mickiewiczowskie wizje egzystencji - pamięć jako ocalenie;
Joanna Kamper-Warejko: Chrystus z martwych wstał jest - wielkanocny trop w wybranych XVI-wiecznych kancjonałach protestanckich;
Maria Karpluk: O Piotrze Krzesichlebie - Artomiuszu (1552-1609) rozważanie antroponimiczne;
Czesław Łapicz: Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii modlitewnej na język polski i białoruski; Leszek Moszyński:Trzy najstarsze wersje cyrylometodejskiego przekładu modlitwy proroka Jonasza (Kantyk Psałterza Synajskiego, Parimiejnik Grigorowiczai najstarszy znany tekst Starego Testamentu); Zofia Mocarska-Tycowa: Odpowiedź poety. Wokół treści i kontekstów wiersza Adama Asnyka Wobec Sfinksa;
Katarzyna Nowakowska: O prefiksach werbalnych obecnych w cyrylickim Ewangeliarzu z Vosislivik;
Ewa Owczarz: Widzenia miasta. Wilno w powieściach autobiograficznych Kraszewskiego;
Elżbieta Smułkowa: Glosa do teorii badań pograniczy językowych (na przykładzie sytuacji językowej Brasławszczyzny);
Zofia Sawaniewska-Mochowa: "Teksty szlachty żmujdzkiej" jako źródło do badań nad polszczyzną kresową;
Elżbieta Umińska-Tytoń: Pan i ksiądz. Z dziejów form adresatywnych;
Halina Wiśniewska: Nazwy pożywienia biedaków i bogaczy w XVII wieku;
Bogdan Walczak: Czy nowe dane do genezy języka staro-cerkiewno-słowiańskiego? Z teraźniejszości: Stanisław Bąba: Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. Adiektywizacja polskich zwrotów idiomatycznych;
Małgorzata Gębka-Wolak: O konstrukcjach typu nie mnie o tym decydować;
Maciej Grochowski: O kwalifikacji gramatycznej jednostek o postaci me;
Krystyna Kallas: Przymiotniki symilatywne we współczesnym języku polskim;
Iwona Kaproń-Charzyńska: O formantach tworzących nowe nazwy żeńskie we współczesnej polszczyźnie; Andrzej Moroz: O wtrąceniach z segmentem nie mówiąc;
Teresa Skubalanka: Potoczność i regionalizmy w języku poezji Czesława Miłosza;
Maria Szupryczyńska: Budowa składniowa i funkcje polskich przysłów typu lepszy rydz niż nic, lepiej śmiać się niż płakać.

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Rok wydania 2007
Autor Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwicka-Kamińska, Katarzyna Nowakowska
Wydawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Format: 234x164
Rodzaj Język polski
Język polski
Ilość stron 338
Podkategoria Język polski
ISBN 9788323121138

Opinie

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić produkt

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.